Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Řízení a prevence podnikových rizik, interaktivní 2 denní kurz

Základní info

Interaktivní seminář o řízení podnikových rizik

Prevence rizik? V mnoha našich podnicích stále není zaveden účinný SYSTÉM MANAGEMENTU RIZIK. Manažeři se riziky systematicky nezabývají, často se starají, až když se něco stane. A to bývá samozřejmě mnohem dražší a časově náročnější než prevence.

Cílová skupina:

 • majitelé firem a manažeři na všech pozicích,
 • vedení úřadů a dalších organizací,
 • personalisté,
 • specialisté pro zvládání podnikatelských, bezpečnostních a zdravotních rizik, manažeři kvality, krizového managementu, controllingu,
 • projektoví manažeři,
 • poradenské, auditorské a školicí firmy, konzultanti, koučové,
 • pojišťovny, makléři,
 • interim manažeři.

Cíl:

1. Prevence rizik. Ujasnit si požadavky kladené na podnikové managementy rizik.

2. Seznámit se s  nástroji a postupy, které by v podnicích měly být v každodenní praxi využívány a které umožňují:

 • odhalovat nebezpečí a hrozby, nalézat jejich příčiny, především jako podklad pro rozhodování o preventivních opatřeních,
 • zlepšovat schopností a motivaci zaměstnanců pro identifikaci zdrojů rizik,
 • navrhovat a zavádět účinná opatření ke snižování pravděpodobnosti vzniku nežádoucích událostí,
 • zavádět potřebné změny tak, aby je zaměstnanci chtěli a uměli uvádět v život,

3. Vyzkoušet si některé postupy identifikace a prevence rizik v modelových situacích.

Obsah:

 • Proč má být v každém podniku zaveden management rizik.
  Co, kdy a jak mají podniky dělat, aby se uměly efektivně vyhýbat nežádoucím událostem
  • pomocí obecně použitelného diagnostického dotazníku společně sestavíme pořadí nejzávažnějších chyb podniků.
 • Co k tomu potřebují
  • kreativní diskuse a krátký brainstorming.
 • Riziko jako příležitost zlepšovat podnikové procesy
  • řízená diskuse na téma: Potenciální přínosy rizik a nežádoucích událostí.
 • Klíčový význam lidských zdrojů a spolehlivosti lidského činitele
  • diskuse na téma: Čím je řízeno chování zaměstnanců a jak ho můžeme zlepšovat,
  • vyzkoušíme si na modelových případech postup, jehož cílem je zlepšovat produktivitu pracovních týmů,
  • ukázkový trénink vedení lidí v problémových situacích pomocí Karet proaktivního leadershipu.
 • Změnový management, navrhování nápravných a preventivních opatření, příprava změnových projektů, implementace změn, změny jako zdroje rizik
  • modelové využití metody HPZ, ukázkový trénink komunikace s lidmi, aby chtěli a uměli jít do připravovaných nebo již realizovaných změn,
 • Rizikologické myšlení
  • diskuse a brainwriting na téma: Jak rizikologicky myslet, jakým škodlivým tendencím, sklonům, postojům, návykům je třeba se vyhnout.
 • Zaměření na kořenové příčiny rizik, jejich součinnost a synergii
  • modelové příklady kauzálních analýz.
 • Využívání metod, které pomáhají podnikům a manažerům v každodenní praxi předcházet problémům, hrozbám a následným ztrátám, zejména:
 •  
  • IPR - Identifikace procesů a rizik

Metoda umožňuje systematicky a v krátké době nalézt a pojmenovat rizikové procesy slabá místa, která snižují konkurenceschopnost podniku, ohrožují jeho ekonomické výsledky, přinášejí hrozby nehod a úrazů, snižují výkonnost a spolehlivost procesů, produktivitu práce, mohou být důvodem pro odchody klíčových zaměstnanců, ztrátu zákazníků atd.

Výstupem jsou přehledy rizik uspořádané podle jejich závažnosti a podklady (registr rizik, karty rizik) pro formulacinápravných a preventivních opatření zejména v oblastech:

- procesní, bezpečnostní, změnový a znalostní management,

- spolehlivost lidského činitele - kompetence, postoje, leadership, komunikace, pracovní podmínky, motivační systémy, podniková kultura, koncepty interních zákazníků, vlastníků procesů, učící se organizace atd.

 • HIT - Hodnocení individuálních dispozic pro práci v týmech 

Kritickým faktorem úspěšnosti a produktivity týmové práce je složení týmu. Přesto bývá výběr lidí do týmu podceňován.

Cílem metody je pomoci vedoucím a sestavovatelům pracovních týmů hodnotit dispozice kandidátů pro práci v týmu a pro zastávání potřebných týmových rolí.

 • HPZ - Hodnocení postojů ke změnám

Život podniků (i lidí) je nepřetržitým sledem změn. Každá změna je spojena s riziky (vnitřními i vnějšími), a taky se zhoršením komunikace, snížením motivace atd. Proto má tak velký význam přesvědčení zaměstnanců o potřebě změn a proto je tak důležité podporovat jejich odhodlání aktivně se do procesů jejich implementacezapojovat.

Cílem metody je hodnotit pracovníky a jejich postoje, rozpoznat, proč jsou pasivní, proč kritizují nebo naopak mlčí atd. Výsledky pak slouží manažerům k pochopení jak jednat s lidmi, kteří – z různých důvodů – nejsou ochotni změny akceptovat a pracovat pro ně.

 • HIR - Hodnocení informačních rizik

Narušení kvality nebo spolehlivosti podnikových informací bývá zdrojem závažných procesních i ekonomických rizik. Metoda vyhodnocuje míru nebezpečí pro podnikové informace a ukazuje, které informace jsou ohroženy.  Hodnoceny jsou možné dopady na podnikové řízení, na vznik procesních závad, nehod, snížení kvality produktů, na zájmy a motivaci zaměstnanců, na potřeby zákazníků atd.

Lektor: PhDr. Ing. Jiří Kruliš

Rozsah 2 dny, vždy 9:00 - 16:00 hod., cena 8000 Kč vč. DPH

Není-li dohodnuto jinak, koná se kurz na adrese: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1.

Řízení a prevence podnikových rizik, interaktivní 2 denní kurz

Vybraný termín:

12.11.2019 –  13.11.2019  Praha

Cena
6000 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.