Riadenie zmien

kurz

Základní info

Dvojdenný tréning primárne určený pre manažérov, vedúcich zamestnancov, a  zamestnancov, ktorí sa pripravujú na výkon manažérskych funkcií.

Cieľ tréningu:

 • Sebapoznanie v procese riadenia zmien, poznanie procesu a faktorov ovplyvňujúcich priebeh zavádzajúcich zmien.
 • Rola manažéra v jednotlivých etapách a jeho vplyv na elimináciu negatívnych faktorov.
 • Motivovanie zamestnancov pre realizáciu potrebných zmien.

Obsahová náplň:

 • Príčiny a význam zmien
 • Vplyv firemnej kultúry na presadzovanie zmien
 • Rola manažéra v procese zmeny
 • Postoj k zmene - najčastejšie reakcie človeka na zmenu, ako s nimi pracovať
 • Etapy v procese zmeny
 • Faktory zmien
 • Identifikácia rizík a ich prevencia
 • Identifikácia kľúčových ľudí pre presadzovanie zmien
 • Kľúčové schopnosti a zručnosti v procese zmeny
 • Komunikácia v procese zmeny a zapojenie zamestnancov
 • Organizácia a riadenie zmien
 • Vlastný projekt organizácie a riadenia zmeny

 

 

Riadenie zmien

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena
10038 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.