Rétorika a její uplatnění v komunikaci

Kurz na míru

Základní info

Vylepšete svůj mluvený projev, obohaťte slovní zásobu, naučte se jasně a rychle reagovat. Staňte se mistry mluveného slova.

Přínos programu
Nacvičíte si techniky řeči, tvoření hlasu a dýchání při mluveném projevu.
Osvojíte si pravidla výstavby jazykového textu a členění projevu se zřetelem k jeho ústní prezentaci.
Procvičíte si aktivní používání hovorové formy spisovné češtiny, obohatíte si aktivní slovní zásobu.
Naučíte se pohotově, stručně a logicky vyjadřovat.

Určeno
Všem, kdo se chce zdokonalit v umění mluveného slova.

Lektoři
Program povede zkušený specialista v oblasti komunikace, veřejného projevu a techniky řeči.

Specifika
Interaktivní program, jehož součástí je vstupní analýza projevu, teoretická a praktická část zaměřená na jednotlivá technická cvičení, simulaci situací a zpětnou vazbu.

Obsah

 • Anamnestický mluvní test – vstupní analýza vašich schopností řečového projevu.
 • Technická cvičení důležitá pro správné tvoření artikulované řeči.
 • Intonace = tempo, síla hlasu a melodie, pauza.
 • Artikulační obratnost (jazykolamy apod.).
 • Dýchání (technika, plné využití kapacity plic, dýchání při řeči).
 • Cvičení pro nácvik mluvní pohotovosti a aktivizace slovní zásoby.
 • Rozvoj slovní zásoby - jak nahradit často opakovaná slova.
 • Struktura projevu, informace, argumentace.
 • Kompozice projevu vzhledem k jeho délce, účelu a typu posluchačů.
 • Umění improvizace v řečovém projevu.
 • Rozdíly mluveného a psaného textu.
 • Kompozice písemného projevu.
 • Praktická prezentace připravených mluvených projevů.
 • Jasnost, srozumitelnost a přehlednost projevu.
 • Řečnický takt.

Rétorika a její uplatnění v komunikaci

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a pět ? Součet zapište číslicemi.