Řešení konfliktů v pracovních vztazích

kurz

Základní info

Popis kurzu

Cíle kurzu

Poskytnout účastníkům vybrané znalosti z psychologie osobnosti a komunikačních dovedností, umožňující úspěšné zvládání konfliktních situací zejména v pracovním životě. Účastníci kurzu dostanou možnost se s těmi nejdůležitějšími nejen seznámit, ale pod vedením lektora si je i procvičit.

Určeno pro

Manažerům všech stupňů řízení, obchodním zástupcům, prodejcům, mistrům, asistentkám a sekretářkám, interním auditorům, zaměstnancům státní správy, úřadů a institucí, všem výkonným pracovníkům, kteří řeší pracovní povinnosti v týmu – plánovačům, validačním inženýrům, kvalitářům, vedoucím skladů atd. Na konflikt lze narazit úplně všude a využití tohoto kurzu má pro účastníky i mimopracovní dosah.

Obsah kurzu

 • Náročné a zátěžové situace a osobnost
 • Konflikt, druhy konfliktů a jejich projevy v komunikaci
 • Dělení konfliktů – konflikty interpersonální a intrapersonální, skupinové a mezi skupinami
 • Obvyklé spouštěče konfliktů
 • Naše obranné mechanismy při řešení konfliktních situací a jak je účinně překonat
 • Bludný kruh konfliktu – proč z některých situací obtížně hledáme východisko
 • Náměty na řešení konfliktních situací zejména v pracovních vztazích, pravidla pro řešení konfliktu, prevence konfliktů
 • Vlastní emoce v konfliktu, zvládání úzkosti, agresivity či zlosti
 • Konstruktivní reakce na útočnou kritiku a otázky
 • Zátěžové, konfliktní situace a stres
 • Cvičení, modelové situace s využitím konkrétních námětů účastníků kurzu zejména z pracovního prostředí

Poznámka

1. den
08:30 – 09:00 Prezence
09:00 – 17:00 Odborný program

2. den
08:00 – 16:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Vypsané termíny školí pan lektor PhDr. František Kučera.

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu 16 hodin a obsahové náplně kurzu.

Řešení konfliktů v pracovních vztazích

Vybraný termín:

30.10.2024 –  31.10.2024  Královéhradecký kraj

Cena
8 600 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.