Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Psychodiagnostické metody, testy: 16PF, TSI, dotazníky - MBTI, TAT, ICL, Belbin, modelové situace

Základní info

Cílová skupina

 • personální manažeři
 • manažeři firem
 • studenti psychologických oborů
 • majitelé firem
 • obchodníci
 • zaměstnanci personálních agentur
 • a další zájemci o psychologické testování osobnosti.

Cíl

 • získat informace o možnostech testování osobnosti
 • vyzkoušet si některé testy a dotazníky na sobě
 • zjistit konkrétní možnosti testování ve vlastní praxi
 • získat relevantní informace pro definování zadání pro psychologa
 • naučit se interpretovat výsledky testů a dotazníků
 • sdílet znalosti a informace s ostatními účastníky kurzu

  Obsah

 • co vlastně testujeme v organizaci
 • kompetenční model
 • co může poskytnout psychologická diagnostika
 • testy osobnosti
 • 16PF, ICL, testování intelektové kapacity TSI, postojové orientace, projektivní testy, testy na koncentraci pozornosti atd.
 • „zkoušení“ a testování dovedností a chování lidí v organizaci
 • pozorování
 • principy A.C.)
 • dostupné testy a dotazníky pro nepsychology
 • MBTI
 • test transakční analýzy
 • test strategie řešení konfliktů
 • Belbinův test týmových rolí
 • dotazník o stylech řízení
 • testování matematicko-logického myšlení
 • projektivní testy
 • případové studie a cvičení, která mapují různé kompetence

Metody výuky: výklad, vyzkoušení si některých dotazníků, získání podpůrných materiálů.

Klíčová slova: psychodiagnostika, psychodiagnostické metody, testování, MBTI, projektivní test, dotazník, diagnostika v personalistice, personalistika, personalista, výběrové řízení, posouzení způsobilosti, psychologie firemní, organizační psychologie, test pozornosti, testy IQ, Belbin, týmové role, modelové situace, AC, DC, proces náboru, talent management, manažerský potenciál, test osobnosti

Lektor: PhDr. Luděk Vajner, nezávislý konzultant a lektor v oblasti rozvoje managementu

Není-li stanoveno jinak, probíhá kurz od 9:00 do 16:00 na adrese našeho sídla Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1.

Psychodiagnostické metody, testy: 16PF, TSI, dotazníky - MBTI, TAT, ICL, Belbin, modelové situace

Vybraný termín:

14.11.2019  Praha

Cena
4000 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a pět ? Součet zapište číslicemi.