Psaní všemi deseti na klávesnici PC, Výcvikový program

kurz

Základní info

Cíle

 • Cílem kurzu je osvojit si metodu psaní všemi deseti v časovém úseku 3 měsíce

 • Zvýšit reálnou efektivitu využití alfanumerické klávesnice PC v praxi

 • Seznámit se s využitím klávesových zkratek v MS Office

 • Distanční studium formou e-learningu

Vzdělávací proces a techniky, které budeme využívat

 • Metodika: kombinace distančního studia s osmi soustředěními frontální formou výuky

 • Počet účastníků v jedné skupině max 15

 • Využití velmi sofistikovaného e-learningového programu

 • Kurz bude probíhat distanční formou studia, tzn. účastníci kurzu si budou sami volit rozsah a čas studia / tréninku podle svých možností, ale tak, aby plnili požadovanou úroveň včas.

 

 • Postup schopností bude monitorován na společných setkáních. Na těchto schůzkách cca 15 účastníků ve skupince budou vyhodnoceny pokroky účastníků a to ze záznamu jejich aktivit na PC i zkušebními texty v praxi.

 

 • Lektoři obohatí setkání dalšími bloky teoretické výuky, která se bude orientovat na metodiku a teoretickou průpravu psaní všemi deseti a efektivní využití klávesnice v každodenní praxi.

Obsah tréninkového plánu a časové milníky

1. Zahajovací workshop

2 hodiny

Psaní na klávesnici

(instalace programu, ovládání programu, organizace výuky, systém hodnocení, zásady pro psaní)

Úvodní kapitola společného nácviku – prstokladu, úvodní test

2. workshop

2 hodiny

Rozšířená metodika psaní

(ergonomie, monitor, rozložení dalších prstů)

Druhá společná kapitola nácviku – prstokladu

3. workshop

2 hodiny

Klávesnice (historie, nabídka obchodů, na co dávat pozor, cizojazyčné, syndrom karpálního tunelu, přelepky, klávesnice na notebooku, speciální klávesy)

Kontrola zadaného textu a plán nového tréninku

4. workshop

2 hodiny

Ovládání MS Windows pomocí klávesnice

Kontrola zadaného textu a plán nového tréninku

5. workshop

2 hodiny

Total commander

Kontrola zadaného textu a plán nového tréninku

6 workshop

2 hodiny

Ovládání MS Office klávesami (klávesovými zkratkami) MS Excel

Kontrola zadaného textu a plán nového tréninku

7 workshop

2 hodiny

Ovládání MS Office klávesami (klávesovými zkratkami) MS Word

Kontrola zadaného textu a plán nového tréninku

8. workshop

2 hodiny

Opakování ovládání klávesových zkratek MS Office

Zakončení výcvikového programu, závěrečný test

Shrnutí obsahu tréniku

Listopad 2010 - úvodní dvouhodinové setkání, při kterém si účastníci udělají přehled o programu, tempu a systému výuky, bude jim instalován SW do osobních PC a dále získají základní informace o prstokladu a základních zásadách psaní všemi deseti.

Účastníci budou uvedeni do kurzu a společně zvládnou první kapitolu, tak aby oba lektoři mohli aktivně opravovat chybný prstoklad či ihned odpovídat na otázky týkající se využití SW.

Následovat bude dalších 7 setkání po 2 hodinách ( 1x za 14 dní). Před každým setkáním zašlou účastníci lektorovi výsledky svého tréninku emailem. Lektor připraví vyhodnocení a další tréninkový test.

V období mezi setkáními se účastníci věnují nácviku psaní pod vedením e-learningového programu, jehož součástí je i doplněk, který umožňuje sebekontrolu studentů.

Program končí v lednu / únoru předáním certifikátu vyhodnocením nejlepších účastníků. 

Cena výcvikového programu:

Účastnický poplatek 9.800 + 20% DPH Kč zahrnuje:

 • Studijní materiály a e-learningový program

 • instalaci SW

 • odborného lektorského vedení po dobu 3 měsíců 

Lektoři

Martina Peřinová

Absolventka Andragogiky a personálního řízení. Celou svou dosavadní profesní kariéru věnovala oblasti HR, především vzdělávání dospělých. Dlouhodobě působí především v oblasti personálního poradenství, i lektorského vedení speciálních seminářů a workshopů především pro klienty z farmaceutických firem v rámci vlastní společnosti Androsa.

Absolvovala střední ekonomickou školu, má státní zkoušku z psaní na psacím stroji. Ovládá nadstandardně samotnou techniku a samozřejmě i metodiku nácviku nové dovednosti.

 

Roman Směták 

Má technické vzdělání strojírenského směru. V průběhu své kariéry nejprve působil v oblasti prodeje, kde se vypracoval na pozici obchodního ředitele. Na obchodních pozicích organizoval a lektorsky vedl interní školení prodejních dovedností svého týmu. Po změně oblasti působení se a zaměřil na IT a telekomunikace. Po angažmá na několika pozicích začal od roku 2003 poskytovat nezávislé konzultantské služby v oblasti IT. Od té doby úzce spolupracuje se společností Pražská Softwarová s.r.o. kde implementoval DWH a BI systémy v pro Českou Spořitelnu, a.s. a IKS, a.s. V současné době poskytuje konzultantské služby v oblasti databází, reportingu, aplikační podpory uživatelů včetně programování aplikaci na zakázku pro Českou Spořitelnu, a.s.. Ve spolupráci se společností JOB-ON  s.r.o mimo jiné vedl školení v MS Excel pro pracovníky ve zdravotnictví. Se společností Androsa se podílí na kurzech a školeních v oblasti výpočetní techniky a vytváří podporu pro oblast e-learningu. Techniku psaní všemi deseti ovládl na základě e-learningového programu, jímž sám prošel.

Psaní všemi deseti na klávesnici PC, Výcvikový program

Vybraný termín:

 Praha

Cena
9800 Kč + 21 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.