PREZENTACE ONLINE

Základní info

Prezentujete své služby, výrobky, firmu nebo sami sebe v době covidové?
Musíte své prezentace, konference, porady a jiná vystoupení uskutečnit ONLINE?
Připravíme Vás, abyste vynikli.
Získáte tipy pro efektivní online prezentace.

Většina řečníků umí dokonale hypnotizovat. Nejjednodušší ukázkou jsou firemní prezentace. Řečníci vypínají někdy i stovky lidí na desítky minut. Je tedy jednoduché mezi ostatními vyniknout. Buďte lepší než oni. Získáte si pozornost publika, přesvědčíte a budete posluchače motivovat.

PRAXE - PRAXE - PRAXE - praktický interaktivní trénink, opakovaná krátká vystoupení, otevřená zpětná vazba - na co se zaměřit, co vylepšit, na čem stavět. 

CÍL

Získat či zdokonalit praktické dovednosti pro předvedení přesvědčivé prezentace a (ONLINE) efektivního vystoupení před auditoriem.
Posílit jistotu prezentující osoby, dát prezentaci jiskru, profesionálně a přesvědčivě vystupovat, zaujmout posluchače a umět pracovat s publikem.

OBSAH    

Příprava prezentace 

 • Princip rychlé přípravy pro vytížené řečníky
 • Cíl prezentace a analýza publika (pro koho prezentuji a čeho chci dosáhnout)
 • Důkladná práce se strukturou prezentace
 • Jakou strategii zvolit (instrukce, informace, přesvědčování, prodej)
 • Vizualizace prezentace, práce s pomůckami pro zvýšení efektivity vystoupení
 • ​Osobnost řečníka - zaujetí pro téma, motivace pro vystoupení, osobní příprava

Průběh prezentace

 • ​Zvládání trémy a stresu
 • Poutavý začátek - startovací knoflík, bombička
 • Pozitivní první dojem
 • Verbální komunikace - jak efektivně používat hlas pro upoutání publika a zvýraznění sdělení
 • Neverbální komunikace - postoj, gesta, mimika, oční kontakt a úsměv 
 • Efektní závěr - čím zakončit

Komunikace s auditoriem

 • Kontakt s publikem - zapojení do diskuse, vnímání reakcí publika, argumentace
 • Jak reagovat na otázky z obecenstva a zvládat námitky
 • Detailní rozbor, co říkáte správně a co by šlo udělat lépe
 • Videotrénink, rozbor a hodnocení prezentací

Rozšíření pro prezentace online

 • Vliv online prostředí na psychickou stránku lidí
 • Změny v myšlení a chování lidí v online prostředí
 • Doporučení pro pořadatele a řečníky, jak jinak využívat již známé oblasti v prezentaci (neverbální a verbální komunikaci, práci s informacemi, jak se jinak připravovat a jak myslet a chovat se během prezentace), abyste udrželi pozornost, šetřili energii a nedělali zbytečné chyby.

Žádná univerzální a unifikovaná vystoupení - trénink bude vycházet z individuálního stylu každého účastníka a přizpůsoben tomu, co kdo konkrétně potřebuje. 

METODY

Praktický interaktivní trénink prezentací s videotréninkem pro efektivní analýzu a hodnocení vystoupení, aktivní zapojení účastníků,  komentovaná diskuse, cvičení, modelové situace, mnohakolový intenzivní praktický nácvik prezentací účastníků (připravená, improvizovaná, sebeprezentace). Každý účastník tréninku získá individuální zpětnou vazbu a doporučení dalšího rozvoje.
1 den, 8 vyuč. hod.

TERMÍN

dle dohody a podle aktuální situace

Lektor
Ing. Jan Korbel - lektor, který dovede a umí to naučit i Vás

PREZENTACE ONLINE

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Termíny kurzu

Praha
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a sedm ? Součet zapište číslicemi.