Prevence a zvládání rizik, které ohrožují plnění našich úkolů a cílů (ONLINE)

Základní info

Cíl:

Vysvětlit a zdůvodnit, proč musí být v každém podniku zaveden management rizik, založený na skutečnosti, že všechny podnikové procesy jsou v nějaké míře rizikové. Předpokladem je identifikace a prevence rizikových procesů, jejichž poznání přináší příležitost OBRÁTIT JE V NÁŠ PROSPĚCH - pro podnik, jeho zisky, majetek, zaměstnance, zákazníky, partnery...

Seznámit se s nástroji a postupy, které by v podnicích měly být v každodenní praxi využívány a které umožňují odhalovat nebezpečí a hrozby, dříve než vznikne problém, nalézat jejich kořenové příčiny a využívat je pro rozhodování o preventivních opatřeních.

Obsah:

  • Nejčastější chyby podnikových managementů - v čem mají podniky největší rezervy, s jakými ekonomickými ztrátami se následně potýkají.
  • Metody analýzy a prevence - CO, KDY a JAK musí každý podnik dělat, aby se uměl efektivně vyhýbat nežádoucím událostem. Co k tomu potřebuje: metody identifikace rizik, klasifikace jejich závažnosti a naléhavosti potřebných opatření.
  • Klíčový význam lidských zdrojů a spolehlivosti lidského činitele – jak předcházet nedostatkům při vedení zaměstnanců a týmů, jak zlepšovat pracovní výkonnost a způsobilosti zaměstnanců, motivaci, personální stabilitukomunikaci, firemní kulturu, etiku, pracovní podmínky, předcházení stresům, prevenci konfliktů, časových ztrát atd.
  • Změny jako zdroj rizik - příprava a realizace změnových projektů tak, aby je zaměstnanci chtěli a uměli uvádět v život.

Tento 4hodinový kurz probíhá v režimu ONLINE.

Lektor:

PhDr. Ing. Jiří Kruliš, vzdělání: ČVUT Praha, Fakulta strojního inženýrství a 

Universita Karlova, Filozofická fakulta - obor psychologie.

Prevence a zvládání rizik, které ohrožují plnění našich úkolů a cílů (ONLINE)

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a čtyři ? Součet zapište číslicemi.