Překážky v práci na straně zaměstnavatele

kurz

Základní info

Seminář bude zaměřen na správné uplatnění překážek v práci na straně zaměstnavatele. Nemůže-li zaměstnavatel z různých důvodů přidělit zaměstnanci práci, musí často uplatnit překážku. Zákoník práce upravuje různé druhy překážek v práci, které se od sebe liší i důvodem vzniku a výší náhrady mzdy. V rámci semináře bude vysvětleno odlišení jednotlivých překážek v práci a podmínky uplatnění jednotlivých překážek. Obsah semináře:
Podstata překážky v práci na straně zaměstnavatele
Prostoj
Přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí
Jiná překážka práci na straně zaměstnavatele
Částečná nezaměstnanost: podmínky a pravidla uplatnění
Oprávnění zaměstnavatelů vůči zaměstnancům
Seminář bude zaměřen na správné uplatnění překážek v práci na straně zaměstnavatele. Nemůže-li zaměstnavatel z různých důvodů přidělit zaměstnanci práci, musí často uplatnit překážku. Zákoník práce upravuje různé druhy překážek v práci, které se od sebe liší i důvodem vzniku a výší náhrady mzdy. V rámci semináře bude vysvětleno odlišení jednotlivých překážek v práci a podmínky uplatnění jednotlivých překážek. Obsah semináře:
Podstata překážky v práci na straně zaměstnavatele
Prostoj
Přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí
Jiná překážka práci na straně zaměstnavatele
Částečná nezaměstnanost: podmínky a pravidla uplatnění
Oprávnění zaměstnavatelů vůči zaměstnancům

Překážky v práci na straně zaměstnavatele

Vybraný termín:

 Praha

Cena
490.- Kč bez DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.