Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální.

Pravidla výkonu práce z domova

kurz

Základní info

V epidemiologické situaci, která nastala v jarních měsících, se jedním z důležitých pracovněprávních témat stala práce z domova. Mnozí zaměstnavatelé si práci z domova vyzkoušeli a nabyli dobrých zkušeností. Objevila se ovšem i některá problematická místa. Cílem semináře bude získání orientace v pravidlech výkonu práce z domova a poskytnutí návodu, jak tento způsob výkonu práce uplatnit. Právní úprava je totiž poměrně strohá. Zaměstnavatelé sami musí pravidla pro výkon práce z domova vhodným způsobem dopracovat. Seminář poskytne odpovědi na časté otázky a praktické rady směřující k nastavení právního režimu pro výkon práce z domova. Obsah semináře:
Dohoda se zaměstnancem o výkonu práce z domova a její doporučený obsah.
Právní úprava práce z domova v zákoníku práce – co se na zaměstnance pracující z domova nevztahuje.
Možnosti rozvrhování a evidence pracovní doby.
Nesení nákladů spojených s výkonem práce.
Další souvislosti práce z domova – odměňování, překážky v práci, bezpečnost práce.
V epidemiologické situaci, která nastala v jarních měsících, se jedním z důležitých pracovněprávních témat stala práce z domova. Mnozí zaměstnavatelé si práci z domova vyzkoušeli a nabyli dobrých zkušeností. Objevila se ovšem i některá problematická místa. Cílem semináře bude získání orientace v pravidlech výkonu práce z domova a poskytnutí návodu, jak tento způsob výkonu práce uplatnit. Právní úprava je totiž poměrně strohá. Zaměstnavatelé sami musí pravidla pro výkon práce z domova vhodným způsobem dopracovat. Seminář poskytne odpovědi na časté otázky a praktické rady směřující k nastavení právního režimu pro výkon práce z domova. Obsah semináře:
Dohoda se zaměstnancem o výkonu práce z domova a její doporučený obsah.
Právní úprava práce z domova v zákoníku práce – co se na zaměstnance pracující z domova nevztahuje.
Možnosti rozvrhování a evidence pracovní doby.
Nesení nákladů spojených s výkonem práce.
Další souvislosti práce z domova – odměňování, překážky v práci, bezpečnost práce.

Pravidla výkonu práce z domova

Vybraný termín:

 ONLINE

Cena
1 490 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.