Praktický modelem řízený vývoj podnikových aplikací

kurz

Základní info

Praktický modelem řízený vývoj podnikových aplikací
Délka kurzu: 1 den
Cíle školení:většina odborníků na informační technologie se shoduje v tom, že
stávající postupy užívané při vývoji softwaru nepřinášejí takové výsledky, jaké
se od nich očekávaly. Nízká kvalita aplikací, obtížná údržba a rozvoj
stávajících řešení a nedostatečné zhodnocení již vyvinuté funkčnosti nás
dovedly k úvahám nad způsoby aktivního zachycení architektury a návrhu aplikací
a automatizace některých rutinních vývojových procesů. V rámci tohoto školení
se seznámíte s problematikou modelem řízeného vývoje aplikací (Model-Driven
Software Development, MDSD) a možnostmi jeho praktického uplatnění při vývoji
současných podnikových aplikací. Přednášející také představí konkrétní řešení
modelem řízeného vývoje podnikové aplikace založené na jazyce XML (eXtensible
Markup Language) a technologii XSLT (eXtensible Stylesheet Language
Transformations), které nevyžaduje pořizování nákladného software, neklade
zásadní nároky na infrastrukturu a je schopno růstu dle aktuálních potřeb
softwarového projektu s minimem vynaloženého úsilí. Toto školení je základním
krokem na cestě za plným ovládnutím mocných prostředků, které nám modelem
řízený vývoj softwaru nabízí. Na základě ohlasů a dle přání účastníků tohoto
školení následně zpracujeme další témata zaměřená na jednotlivé dílčí oblasti
této rozsáhlé a velmi zajímavé problematiky (např. modelování databázových
struktur, procesů aplikační logiky, prvků uživatelského rozhraní, apod.).
Cílová skupina kurzu: SW architekti, pokročilí a vedoucí vývojáři podnikových
aplikací, kteří mají zájem získat znalosti potřebné pro efektivní nasazení
konceptů modelem řízeného vývoje aplikací na reálných softwarových projektech.
Obsah kurzu
· Úvod do problematiky a terminologie MDSD
· Doménově specifické jazyky (DSL)
· Návrh doménového modelu aplikace
· Transformace doménového modelu
· Výstupní artefakty transformací a jejich životní cyklus
· Použití jazyka XML jako DSL pro vyjádření doménového modelu
· Použití technologie XSLT jako DSL pro vyjádření transformací doménového modelu
· Představení konkrétní aplikace MDSD na bázi XML a XSLT
· Diskuse nad problematikou MDSD a postřehy z praktického použití
Předpokládané znalosti
· schopnost analytického myšlení a abstraktního uvažování v pojmech objektově-
orientovaného přístupu
· orientace v problematice architektury podnikových aplikací
· porozumění podstatě vývojového procesu, jeho formálním požadavkům a omezením
· konceptuální znalost některého objektově-orientovaného jazyka, nejlépe .NET
či Java
· alespoň základní znalosti jazyka XML a technologie XSLT
· ochota přijímat nové, netradiční přístupy k vývoji softwaru
Materiály
· prezentace s poznámkami lektora
· skriptum na téma kurzu s podrobnými informacemi

Praktický modelem řízený vývoj podnikových aplikací

Vybraný termín:

 Praha

Cena
5 000 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.