Praktické nástroje k optimalizaci toku materiálu (Z PRAXE)

kurz

Základní info

Efektivně využijte všechny dostupné možnosti s cílem dosáhnout maximálních výsledků

Organizace celkového materiálového a informačního toku - od dodavatele až po zákazníka - je faktor, který výrazně ovlivňuje konkurenceschopnost každého výrobního podniku. Nasazením některých metod štíhlé logistiky lze výrazně zvýšit flexibilitu toku, jeho časovou náročnost, ale třeba také snížit náklady a zvýšit spolehlivost systému jako celku.

 

Kurz je určen:

  • Manažeři logistiky
  • Pracovníci Supply Chain Managementu
  • Průmysloví inženýři
  • Majitelé menších a středních výrobních společností

 

Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás:

  • Seznámíte se s přístupy k řízení a zvyšování hodnoty výrobku s minimalizací potřebných vstupů
  • Nahlédnete do tvorby analýz a propočtů hmotných toků, včetně způsobů jejich kvantifikace
  • Získáte přehled o možnostech racionalizace hmotných a informačních toků
  • Budete schopni navrhovat řešení, která rozšíří výrobní kapacity a optimalizují řízení výroby
  • Certifikát o absolvování kurzu
  • Občerstvení, oběd a studijní materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu

 

Praktické nástroje k optimalizaci toku materiálu (Z PRAXE)

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.