PRAKTICKÁ RÉTORIKA S EXPERTEM - večerní kurz mluveného projevu a práce s hlasem

Základní info

Mluvte srozumitelně, kultivovaně a poutavě – Vaši zákazníci a šéfové to ocení

ÚVOD A CÍL
Kurz rétoriky a práce s hlasem je zaměřen na techniku a kulturu mluveného projevu při prezentacích a veřejných vystoupeních. Cílem je sebejistý, kultivovaný a poutavý projev při veřejném vystupování (porady, reporty, prezentace, obchodní jednání, prezentace), zvládnutí techniky řeči včetně dýchání, práce s hlasem a srozumitelná artikulace, zkvalitnění projevu po stránce struktury a obsahu, schopnost přesvědčivě prezentovat. Zaujměte hlasem své posluchače, mluvte k nim jasně a přehledně, buďte přesvědčiví a sebejistí. Moto: „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti!“

CO SE ÚČASTNÍCI NAUČÍ

 • jak srozumitelně a kultivovaně mluvit
 • jak získat a udržet pozornost posluchačů svým hlasovým a mluveným projevem

OBSAH 

 • Dechová a hlasová průprava                                       
 • Jak pracovat s hlasem a zaujmout publikum                
 • Srozumitelná artikulace, spisovná a hovorová řeč, odborná terminologie
 • Kultura projevu                                                           
 • Modulace řeči : frázování, melodie, důrazy, tempo          
 • Jazyková kreativita a tvořivé vyjadřování, slovní zásoba
 • Čtený text a jeho specifika 
 • Mluvený projev a jeho struktura, důraz na hlavní sdělení
 • Nácvik projevu - verbální i neverbální komunikace
 • Prezentace a sebeprezentace - trénink vystoupení

CO ZÍSKÁTE

 • Správné dýchání Vám pomůže lépe mluvit
 • Hlasem ovlivníte pozornost i mínění publika
 • Budete mluvit na úrovni a  zbavíte se nešvarů
 • Vaše řeč nebude jednotvárná, ale upoutá a nebudete „uspavačem hadů“
 • Přesvědčíte souladem řeči a gestikulace
 • Zamezíte nepochopení sdělení a bude Vám dobře rozumět
 • Zaujmete a upozorníte na to nejdůležitější
 • Soustředíte se na podstatné
 • Vyzkoušíte si to a dostanete konstruktivní  zpětnou vazbu a rady, co a jak zlepšit 

METODY  A FORMA
Komentovaný výklad a moderovaná diskuse,  hlasová, dechová a jazyková cvičení. Prezentace, přednes projevu s využitím audio a video techniky. Videotrénink, analýza projevu a zpětná vazba (rozpoznání silných a slabých stránek, doporučení dalšího osobního rozvoje). 

Výhody dlouhodobějšího večerního kurzu: během 4 lekcí posluchači postupně získají  potřebné dovednosti a budou mít dostatek času si tyto dovednosti zafixovat a průběžně zkoušet v praxi. Komplexní přístup k tématu z hlediska formy i obsahu komunikace: správné dýchání, práce s hlasem, výslovnost, tempo řeči, kultura vyjadřování, zvládání trémy a příprava prezentace.

TERMÍN
12.3. - 2.4.2019

(17.30 - 20.00 hod.)  vždy večer po dobu 4 týdnů

LEKTOR
Miroslav Dvořák, DiS. - lektor hlasové výchovy, pedagog Vyšší odborné školy herecké, moderátor a herec

CENA 
5.950,- Kč  bez DPH 21 %) 
Studentské kurzovné: 4.950,- Kč + DPH  (max. 2 studenti ve skupině – kdo dřív přijde…)  Kurzovné obsahuje pracovní a studijní materiály, videotrénink s CD, drobné občerstvení.

MÍSTO KONÁNÍ A KONTAKTY
Školící centrum agentury AHA, Na Pankráci 30, Praha 4, metro C – Vyšehrad

PRAKTICKÁ RÉTORIKA S EXPERTEM - večerní kurz mluveného projevu a práce s hlasem

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a šest ? Součet zapište číslicemi.