Praktická rétorika a práce s hlasem

Základní info

- mluvený projev a hlasová výchova - dlouhodobý večerní kurz

ÚVOD
Chcete zaujmout svým hlasovým projevem? Chcete mluvit kultivovaně, sebejistě a přirozeně? Kultivovaný mluvní a hlasový projev je jedním z předpokladů úspěšnosti v mnoha profesích i životních situacích.
Večerní kurz vedený charismatickým hercem a pedagogem Miroslavem Dvořákem Vám pomůže zlepšit mluvený projev, naučí Vás správně používat hlas a přesvědčivě působit. 

Kurz  je zaměřen na rétoriku -  techniku a kulturu mluveného projevu při veřejných vystoupeních, prezentacích i komunikaci s druhými lidmi. Cílem je sebejistý, kultivovaný a přesvědčivý projev při veřejném vystupování (porady, reporty, prezentace, obchodní jednání), zvládnutí techniky řeči včetně dýchání, práce s hlasem a srozumitelná artikulace.

Klíčová témata:

rétorika, hlasová výchova - práce s hlasem, kultura projevu, kultivovaný mluvený projev, umění prezentace

CO SE ÚČASTNÍCI NAUČÍ
- jak srozumitelně a kultivovaně mluvit
- jak získat a udržet pozornost posluchačů svým hlasovým a mluveným projevem

OBSAH

 • Dechová a hlasová průprava
 • Jak hlasem zaujmout, udržet pozornost a vyjádřit myšlenku
  - nosný a znělý hlas
  - posazení a barva hlasu
  - hlasové zvládání velkého či hlučného prostoru
  - jak zvládat hlas v emotivně vypjaté situaci
 • Srozumitelná artikulace
 • Modulace řeči: frázování, melodie, důrazy, tempo, síla hlasu
 • Jazyková kreativita a tvořivé vyjadřování, slovní zásoba
 • Jak se vyvarovat řečnických zlozvyků a nedostatků (monotónnost, výplňová  slova, nedbalá výslovnost, drmolení apod.)
 • Čtený text a jeho specifika
 • Mluvený projev a jeho struktura
 • Zvládání trémy při vystoupení
 • Nácvik a videotrénink vystoupení

METODY  A FORMA
Večerní kurz
- každé úterý po dobu 8 týdnů. Komentovaný výklad a diskuse, hlasová, dechová a jazyková cvičení. Prezentace. Přednes projevu s využitím audio a video techniky. Analýza projevu a zpětná vazba (rozpoznání silných a slabých stránek, doporučení dalšího osobního rozvoje), DVD nahrávky vystoupení a cvičení. 

LEKTOR
Miroslav Dvořák, DiS. - lektor hlasové výchovy a rétoriky, herec a pedagog herecké školy.

TERMÍN
18.10. - 06.12.2011 - vždy v úterý večer po dobu 2 měsíců (17.30 - 20.00 hod.)

POČET OSOB
9 účastníků  - intenzivní trénink v malé skupině.

CENA
9.350,- Kč  (resp. 11.220,- Kč vč. DPH 20%)      Cena studenti : 4.675,- Kč
Kurzovné obsahuje pracovní a studijní materiály, videotrénink s CD, drobné občerstvení.

Využijte časové a množstevní slevy! (včasné přihlášení a platba 2 měsíce předem nebo skupinová přihláška).

Pro neplátce DPH - možnost platby bez DPH.

MÍSTO KONÁNÍ A KONTAKTY
Školící centrum - Agentura AHA, Na Pankráci 30,  Praha 4, metro C - Vyšehrad.

Praktická rétorika a práce s hlasem

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a devět ? Součet zapište číslicemi.