Pokročilé manažerské dovednosti - e-learningový balíček

e-kurz

Základní info

Úvod
Vést druhé znamená umět rozlišit účinné a neúčinné chování. Pracovat se svými emocemi, reagovat na negativní emoce ostatních tak, aby bylo jednání efektivní. Umět identifikovat blížící se konflikt. Pracovat s nástroji komunikačních dovedností, empatií, uměním naslouchat a schopností řídit hovor. V rámci projektu řídit tým tak, aby jeho členové pochopili zadání a cíle projektu, zvládali práci s prioritami v týmu. Je možné, aby byl manažer současně i koučem pro svůj tým? Jaké praktiky k tomu vedou? Každý manažer se musí umět rozhodnout, brát v úvahu dopady svých rozhodnutí a současně podporovat k rozhodování i druhé. Každý svůj požadavek, každé své rozhodnutí je třeba umět prezentovat týmu a nalézt správné argumenty pro jejich podporu.

Cíle

  • Zvýšit svou flexibilitu jako manažer? Motivovat tým pomocí společného projektu.
  • Osvojit si přístup a nejlepší praktiky manažera-kouče.
  • Rychle analyzovat manažerské problémy a provádět odpovídající rozhodnutí.
  • Zlepšit své vyjednávací a komunikační dovednosti.
  • Zvýšit dopad svých vystoupení.
  • Stát se emocionálně inteligentním manažerem.

Konkrétně budete schopni

Budete umět používat účinné nástroje v komunikaci pro spokojenost celého týmu. Identifikujete a zvládnete blížící se konfliktní situace, budete vědět, jak je možné pracovat s vlastními emocemi i s emocemi těch druhých.

Zjistíte, co je třeba udělat pro dosažení stavu "win-win" při jednáních a budete toho moci využít při řízení projektů. Získáte nástroje pro každodenní rozhodování a budete si vědom faktu, že je třeba to naučit i podřízené.

Naučíte se pravidlům vyjednávání, jak se na něj připravit a jak vyjednávání za pomoci účinných argumentů vést.

Přidaná hodnota
Prostřednictvím modulů tohoto tématu získáte nástroje pro efektivní komunikaci i ve složitých pracovních situacích, v mnoha cvičeních a příkladech z praxe si osvojíte pravidla vyjednávání a přístupu win-win ke svým spolupracovníkům. Prezentaci svých požadavků, cílů projektu atd. přizpůsobíte současným trendům. Stanete se manažerem koučem, který se bude umět efektivně rozhodnout.

Cílová skupina
Všichni vedoucí pracovníci.

Délka
Cca 210 minut

Dostupné jazyky
Čeština, angličtina.

Pokročilé manažerské dovednosti - e-learningový balíček

Vybraný termín:

 ONLINE

Cena
2 100 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.