Plánování a řízení krizových situací

studium

Základní info

Kurz je zaměřen na komplexní problematiku krizového řízení. Řeší oblast krizového managementu, tedy řízení veškerých krizových situací na úrovni vedoucích pracovníků a praktickou část civilní ochrany osob.

Komu je kurz určen

Pracovníci státní správy a samosprávy, bezpečnostní a rizikoví manažeři, další odborníci a zájemci, kteří jsou členy pracovních orgánů krizového řízení, nejsou profesionálními pracovníky v krizovém řízení, ale podílejí se na krizovém plánování, řízení a ochraně obyvatelstva.

Doplňující informace

Kurz je akreditován Ministerstvem vnitra ČR podle § 31 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Jeho absolventi splňují požadavky Bezpečnostní rady státu na vzdělávání v oblasti krizového řízení.

Studium je dvousemestrální, první semestr je věnován výuce a druhý zpracování závěrečné práce a její obhajobě. Cena kurzu je stanovena na 27.000 Kč bez DPH (32.400 Kč včetně 20%DPH). V ceně jsou zahrnuty učební texty, občerstvení o přestávkách (káva, čaj), oběd a pomůcky k praktickému výcviku. Cena kurzu nezahrnuje dopravu a ubytování.

Plánování a řízení krizových situací

Vybraný termín:

 Praha

Cena
27000 Kč + 21 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.