PERSONÁLNY MANAŽMENT V PRAXI

kurz

Základní info

Dvojdenný kurz určený pre HR manažérov, špecialistov a konzultantov, personálnych manažérov a expertov, taktiež vedenie malých a stredných firiem.

Cieľ tréningu:

Poskytnúť celkový prehľad o širokej problematike riadenia a rozvoja ľudských zdrojov v praxi, pričom sa zameria na komplexné systematické nástroje manažmentu ľudských zdrojov v súlade so súčasným dynamickým trendom. Účastníci sa budú prakticky venovať otázkam ako vytvoriť efektívny HR systém a okrem iného podmienky, ktoré pritiahnu kľúčových zamestnancov s vysokým potenciálom („high perfomers with high potential“) a ako vytvoriť systém nevyhnutý na ich rast a udržanie.

Obsah tréningu je možné upraviť (zúžiť, prípadne rozšíriť) na základe preferencií a oblasti pôsobenia účastníkov.

Obsahová náplň:

 

 • Personálne plánovanie
 • Analýza ľudských zdrojov
 • Súčasný stav na trhu práce
 • Stratégie vyhľadávania pracovníkov
 • Kultúra firmy a organizačná štruktúra
 • Zdroje náboru a výberu (vyhľadávanie pracovníkov)
 • Metódy výberu
 • Personálna administratíva- dokumentácia a korešpondencia
 • Zisťovanie kompetencií
 • Psychodiagnostické metódy
 • Assessment Centre
 • Development Centre
 • Rozvoj a vzdelávanie pracovníkov
 • Stratégie rozvoja ľudských zdrojov
 • Systematický prístup k vzdelávaniu v organizácii
 • Príprava kariérnych a vzdelávacích plánov

 

PERSONÁLNY MANAŽMENT V PRAXI

Vybraný termín:

 Bratislava

Cena
10038 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a šest ? Součet zapište číslicemi.