Personální controlling - výkony a náklady na zaměstnance

Kurzem Vás provede Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

ve své vlastní společnosti se věnuje poradenství v otázkách controllingu a finančního řízení a současně působí jako školitelka ekonomických témat a…

Základní info

PRO

Určeno pro manažery a majitele firem, personální manažery a specialisty HR.

CÍL

 • Porozumět, jak personální controlling funguje a seznámit se s nástroji, které poskytuje
 • Využít „HR/personální controlling“ nebo „Controlling výkonů a nákladů na zaměstnance“ ve své firmě
 • Umět si zvolit nástroje personálního controllingu a vědět, jak je lze stanovit a vyhodnotit

OBSAH

 • Controllingový přístup v oblasti řízení lidských zdrojů
 • Efektivní řízení nákladů spojených s personálními činnostmi
 • Stanovení přínosu personální práce a personálních útvarů k zajištění celofiremních cílů
 • Klíčové ukazatele dopadu řízení zaměstnanců na finanční výsledky firmy
  • Výnosy a celkové náklady na jednoho pracovníka
  • Zisk před zdaněním na jednoho pracovníka
  • Ekonomická přidaná hodnota na jednoho pracovníka
  • Poměr celkových nákladů na odměňování k výnosům a k celkovým nákladům
  • Návratnost investic do lidského kapitálu (HC ROI)
 • Ukazatele produktivity, úrovně loajality a angažovanosti pracovníků
  • Průměrné náklady na odměňování
  • Mzdové náklady na jednoho pracovníka
  • Náklady na odměňování na jednoho pracovníka
  • Náklady na zaměstnanecké výhody na jednoho pracovníka
  • Poměr nákladů na zaměstnanecké výhody ke mzdovým nákladům
  • Variabilní složka jako část mzdových nákladů
  • Výkonnostní složka jako část mzdových nákladů
  • Časové příplatky jako část mzdových nákladů
  • Náklady na interní a externí vzdělávání na jednoho pracovníka
  • Náklady na vzdělávání a rozvoj ke mzdovým nákladům
 • Provozní indikátory efektivity HR služeb (personální oblasti)
  • Náklady personálního oddělení k celkovým nákladům a na jednoho pracovníka
  • Náklady na obsazení pracovní pozice
  • Náklady na nábor zaměstnanců
 • Výběr ukazatelů pro personální controlling

METODY

Řešení praktických problémů týkajících se personálního controllingu, diskuze, výměna zkušeností.

Personální controlling - výkony a náklady na zaměstnance

Vybraný termín:

28.8.2024  Praha 2 Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Praha 2
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a jedna ? Součet zapište číslicemi.