Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního řízení

Kurzem Vás provede doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obor Psychologie práce a řízení a absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulta…

Základní info

Cíle kurzu

Seznámíte s personálním controllingem jako nástrojem řízení lidských zdrojů, jehož cílem je zvýšit účinnost personálního managementu a posílit autoritu personálního vedení podniku.

Určeno pro

Seminář ocení personální manažeři a specialisté, controlleři i další podnikoví specialisté, kteří se zabývají zaváděním či rozvojem personálního controllingu nebo zdokonalováním efektivity personálního řízení.

Obsah kurzu

• proč má být personální controlling významnou složkou personálního řízení,

• nástroje personálního controllingu,

• jak se provádí personální SWOT analýza a jak s výsledky pracovat,

• nastavení personálních plánů a cílů,

• personální ukazatele, jejich konstrukce a interpretace,

• personální reporting a benchmarking,

• personální opatření,

• hodnocení efektivity personálních opatření a návratnosti personálních výdajů,

• kvalitativní personální controlling,

• dotazování zaměstnanců a interpretace získaných výsledků,

• personální standardy a personální manuál firmy,

• zkušenosti z praxe, výklad a řešení ilustrativních příkladů.

Poznámka

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního řízení

Vybraný termín:

20.7.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a šest ? Součet zapište číslicemi.