Originální techniky prodeje a péče o klienta - jak vyhrát nad konkurencí

Základní info

ÚVOD
Jak v dnešní době získat a udržet zákazníka? Jak zefektivnit prodej?  Manažeři volají po „upgradu“ a „restartu“ svých obchodníků. Jak jim znovu dodat jiskru? Jak osvěžit jejich prodej? Mohou získat novou chuť do práce, zbavit se skepse, mít lepší výsledky, být kreativní a úspěšně bojovat s konkurencí?

Program vznikl na základě mnohaletých zkušeností autora z oblasti obchodu a prodeje v různých oborech. V praxi rozhodují detaily, které je možno poznat a natrénovat. Je třeba o nich jen vědět. Pro úspěšný prodej potřebujete zvládnout působení vašeho těla, slov i pomůcek. Zde budeme trénovat detaily, které i z průměrných technik udělají výjimečné.  Program obsahuje vše, co účastníci jiných kurzů nikdy nedostávali!  Emoce a vztahy prodávají.

URČENO
Cílovou skupinou jsou obchodníci alespoň s krátkou praxí v obchodním jednání.

PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKY

 • uvědomění si detailů a jejich vlivu na výsledek obchodu
 • praxe z detailně trénovaných obchodních jednání
 • povědomí o nestandardním působení slov, neverbální komunikace a pomůcek
 • hlubší zvládnutí detailů, které absolventi kurzů prodeje a prezentace většinou neznají
 • originální a moderní metody prodeje přímo od autora kurzu.

OBSAH

 • Zkrácený přehled o obchodu od oslovení k uzavření obchodu
 • Výjimečně detailní trénink fází obchodního procesu (oslovení, jednání, dokončení zakázky)
 • Krátké prodejní techniky zacílené na „přiblížení se“ klientovi a „odstrčení“ konkurence
 • „Boj“ s konkurencí
 • Dlouhodobá péče o klienta
 • Navázání pevného vztahu na správných hodnotách
 • Udržení zákazníka

Doporučení: 

 • Přineste si nahrávku a přepis Vašeho prodejního rozhovoru
 • Oblečení jako ve vašem běžném pracovním dni

METODY A FORMA
2 denní interaktivní kurz,  tréninkové metody, komentovaný výklad a skupinová diskuse, mnohakolový trénink s kamerou, následným detailním rozborem a zpětnou vazbou, zábavné tematické hry, samostatná práce s cílem objevit své možnosti a postoje, intervence v případě potřeby. Programy charakterizuje důraz na rozpoznatelný posun absolventů.
Max. 10 účastníků – intenzivní trénink v malé skupině.

Originální techniky prodeje a péče o klienta - jak vyhrát nad konkurencí

Vybraný termín:

 Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
6 950 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a jedna ? Součet zapište číslicemi.