Obchodní korespondence z pohledu současné češtiny - úprava dopisů a e-mailů, pravopis, tvarosloví

Kurzem Vás provede PhDr. Ivana Svobodová

lingvistka

Základní info

PRO

Určeno pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v obchodní korespondenci a nechtějí se dopouštět formálních a jazykových chyb.

CÍL

Osvojit si základní zásady pro vyhotovování úředních písemností na základě normy ČSN 01 6910. Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, zdokonalit se v českém pravopisu, tvarosloví a seznámit se s častými stylistickými nedostatky.

OBSAH

ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory
 • Přehled změn, které přinesla novela z r. 2014
 • Klasická a e-mailová korespondence: rozdíly a shody
Formální jevy
  • Uspořádání dopisu, jeho jednotlivé části
  • Psaní adres, data, časových údajů, peněžních částek, výčtů
  • Oslovení, pozdravné formulace
Pravopisné jevy
  • Psaní zkratek a značek
  • Psaní čísel a číselných výrazů
  • Pomlčka a spojovník
  • Psaní dohromady a zvlášť
  • Psaní i – y v některých slovech a tvarech
  • Psaní velkých písmen
  • Psaní přejatých slov
Tvaroslovné jevy
  • Tvary obecných podstatných jmen, ve kterých se často chybuje
  • Skloňování osobních jmen, zejména tvary 3. a 5. pádu
  • Tvary číslovek a zájmen, ve kterých se často chybuje
  • Slovesné tvary, ve kterých se často chybuje

METODY

Výklad, procvičování jednotlivých jevů formou cvičení, odpovědi na konkrétní dotazy.

Obchodní korespondence z pohledu současné češtiny - úprava dopisů a e-mailů, pravopis, tvarosloví

Vybraný termín:

1.6.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Online
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a jedna ? Součet zapište číslicemi.