OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - interpunkce, větná stavba, výběr slov a slovních spojení

Základní info

Cíl: Seznámit se s častými stylistickými nedostatky.

Obsah:
Syntaktické jevy
* Shoda přísudku s podmětem, zejména psaní i – y v příčestí minulém
* Interpunkční čárka: podrobný výklad o kladení čárky v jednoduché větě a v souvětí
* Ostatní interpunkční znaménka, zejména uvozovky a jejich umístění
* Slovesné a jmenné vazby: chybné užití vazeb u vybraných slov, konkurence předložek na a v
* Chyby ve větné stavbě: nevhodný slovosled, jmenné konstrukce, dlouhá souvětí
Výběr slov a slovních spojení
* Slova spisovná a nespisovná: lze nespisovné výrazy používat v obchodní korespondenci?
* Synonyma v obchodní korespondenci
* Záludnosti v užívání zájmen
* Nadbytečné užívání některých nevlastních předložek (např. v rámci)
* Používání přejatých slov, míra jejich vhodnosti

Metody výuky: Výklad, procvičování jednotlivých jevů formou cvičení, odpovědi na konkrétní dotazy.

OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - interpunkce, větná stavba, výběr slov a slovních spojení

Vybraný termín:

4.6.2021  Praha 2

Cena
2900 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a šest ? Součet zapište číslicemi.