OBCHODNÍ DOVEDNOSTI PRO POKROČILÉ - staňte se expertem v prodeji / intenzivní trénink prodejního jednání

Základní info

Neprodávejte – motivujte zákazníka, aby nakupoval! Nekopírujte poučky – pochopte věci, které v knihách nenajdete.

Program vznikl na základě mnohaletých zkušeností lektora s obchodem pro B2C a B2B. Osvědčený přístup v rozvoji dobrých obchodníků spočívá v detailním pochopení prodejního jednání a ve schopnosti správně mluvit. V praxi rozhodují detaily, které obchodníci často přehlíží. Výsledkem jsou zbytečně podávané nabídky, smlouvání o cenách, nedotahování obchodů a velké množství námitek.

PŘÍNOSY

 • získání větší kontroly nad obchodním jednáním
 • vyšší efektivita jednání
 • lepší tah na cíl
 • expertní zvládnutí otázek
 • schopnost kriticky hodnotit vlastní rozhovory
 • zvýšení pravděpodobnosti prodeje, protože zákazník bude o prodeji jinak přemýšlel

Zkušení obchodníci v tréninku často říkají: „To je dobré…nikdy jsem to takhle ještě neslyšel“.

OBSAH

 • Jak připravit své myšlení na jednání
 • Fáze prodejního rozhovoru a jejich efektivní využívání (např.: uvolnění atmosféry - není důvod mluvit o dovolené; představení firmy - není důvod říci hodně informací; nabídka nesmí obsahovat domněnky; o každou informaci musí zákazník předem požádat apod.)
 • Videotrénink prodejního jednání s důrazem na přesnost a účinnost formulací
 • Expertní kladení otázek
 • Technika rámování pro nastavení pravidel rozhovoru, zesílení argumentů a prevenci námitek
 • Revize návyků obchodníka a jejich dopadů na efektivitu jednání
 • Detailní rozbor klíčových vět rozhovoru a jejich alternativy s ohledem na psychologii prodeje 

LEKTOR

Ing. Jan Korbel - lektor a autor programu je zkušený obchodník a vedoucí obchodního týmu; autor speciálních prodejních technik na základě mezioborových studií, autor několika úspěšných kurzů na téma prodej;
trenér, kouč a výkonný ředitel konzultantské společnosti se specializací na rozvoj organizací. 

METODY

Praktický interaktivní trénink, aktivní zapojení účastníků,  moderovaná diskuse, cvičení, modelové situace, intenzivní praktický nácvik prodejního rozhovoru.  Každý účastník tréninku získá individuální zpětnou vazbu a doporučení dalšího rozvoje.

VYSOCE ÚČINNÉ
Program je koncipován jako vysoce efektivní a intenzivní trénink ve skupinách 2-4 osob. Pod vedením trenéra účastníci objevují a trénují nové možnosti (role klienta a obchodníka) a rozvíjí svou schopnost reflektovat (1-2 osoby poskytující zpětnou vazbu obchodníkovi). Rozvoj reflexe posiluje schopnost přenést nové poznatky do praxe, dodává motivaci k jejich udržení a umožňuje další rozvoj obchodníka bez podpory trenéra. Společnou prací ve skupině účastníci často objeví novou dimenzi spolupráce a jsou ochotni si v týmech dále pomáhat a poskytovat zpětnou vazbu i po návratu na pracoviště.

OBCHODNÍ DOVEDNOSTI PRO POKROČILÉ - staňte se expertem v prodeji / intenzivní trénink prodejního jednání

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a osm ? Součet zapište číslicemi.