O právnické češtině aneb má i jazyk svá práva?

Kurzem Vás provede Mgr. Michaela Bejčková - soudkyně Nejvyššího správního soudu, v letech 2009 – 2016 soudkyně správního úseku Městského soudu v Praze. V minulosti působila jako členka oddělení evidence judikatury NSS a podílela se zejména na jazykové redakci Sbírky rozhodnutí NSS. Přednáší o právnické češtině jak praktickým právníkům, tak studentům (kurs právního psaní na Právnické fakultě Univerzity Karlovy).

Základní info

Cílem tohoto kursu bude
* 1. poukázat na typické nežádoucí projevy (stylistické, ale i tvaroslovné a skladebné) běžného právnického vyjadřování,
* 2. nastínit vhodnější jazykové alternativy,
* 3. přesvědčit účastníky o tom, že úsilí o jazykově správný, stručný a čtivý text se vyplatí, neboť nekultivovaná čeština a balast zbytečných slov spolehlivě zadusí i tu nejoriginálnější právní úvahu.Výběr z témat kursu:
* zájmena ukazovací (i kdyby úřad uložil pokutu, musí tato splňovat zákonná kritéria) a přivlastňovací (soud vyzval žalobkyni k doložení svého daňového přiznání)
* hromadění záporů a předložek (nelze se nezmínit o do budoucna zaměřených investicích)
* podstatná jména slovesná (ponechání zohlednění stanoviska až do odvolacího řízení)
* univerzální právnické spojky kdy, když a přičemž
* přivlastňování: dlužníkův návrh, nebo návrh dlužníka?
* zanedbání dvojí vazby (můžete se tak zcela vyhnout nebo snížit výši poplatků)
* trpný rod (správním orgánem bylo sděleno)
* slovosled (v souladu se závěry k tomu účelu provedené cenové kontroly navrhovatelem)
* cizí výrazy v českém textu
* módní slova a profesní slang (navýšit, dokladovat, ošetřit, rozporovat)

O právnické češtině aneb má i jazyk svá práva?

Vybraný termín:

24.4.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 223 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a jedna ? Součet zapište číslicemi.