Novinky a aktuality v pracovněprávní praxi 2017 II. část

kurz

Základní info

Videoseminář je zaměřen na přehled novinek a aktualit vyplývajících jednak z nově vydaných prováděcích právních předpisů pro rok 2017 a jednak z aktuálních výsledků soudní rozhodovací činnosti. Pozornost tak bude věnována mimo jiné nálezu Ústavního soudu, v jehož důsledku se zřejmě změní pohled na souběh činnosti člena statutárního orgánu a zaměstnance v pracovněprávním vztahu. Prezentována budou také aktuální rozhodnutí v oblasti rozvázání pracovního poměru. On-line seminář je určen:
pro personalisty, manažery lidských zdrojů, specialisty v oblasti práce a mezd, vedoucí zaměstnance. Soukromý i veřejný sektor.
Cíl on-line semináře:
On-line seminář je zaměřen na přehled novinek a aktualit vyplývajících jednak z nově vydaných prováděcích právních předpisů pro rok 2017 a jednak z aktuálních výsledků soudní rozhodovací činnosti. Pozornost tak bude věnována mimo jiné nálezu Ústavního soudu, v jehož důsledku se zřejmě změní pohled na souběh činnosti člena statutárního orgánu a zaměstnance v pracovněprávním vztahu. Prezentována budou také aktuální rozhodnutí v oblasti rozvázání pracovního poměru.
Obsah on-line semináře:
Připravované změny v prováděcích předpisech k zákoníku práce k 1. lednu 2007
Nové sazby cestovních náhrad
Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy v době prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti
Aktuální průlomová judikatura v oblasti souběhu funkcí
Aktuální judikatura v oblasti skončení pracovního poměru atd.
Videoseminář je zaměřen na přehled novinek a aktualit vyplývajících jednak z nově vydaných prováděcích právních předpisů pro rok 2017 a jednak z aktuálních výsledků soudní rozhodovací činnosti. Pozornost tak bude věnována mimo jiné nálezu Ústavního soudu, v jehož důsledku se zřejmě změní pohled na souběh činnosti člena statutárního orgánu a zaměstnance v pracovněprávním vztahu. Prezentována budou také aktuální rozhodnutí v oblasti rozvázání pracovního poměru. On-line seminář je určen:
pro personalisty, manažery lidských zdrojů, specialisty v oblasti práce a mezd, vedoucí zaměstnance. Soukromý i veřejný sektor.
Cíl on-line semináře:
On-line seminář je zaměřen na přehled novinek a aktualit vyplývajících jednak z nově vydaných prováděcích právních předpisů pro rok 2017 a jednak z aktuálních výsledků soudní rozhodovací činnosti. Pozornost tak bude věnována mimo jiné nálezu Ústavního soudu, v jehož důsledku se zřejmě změní pohled na souběh činnosti člena statutárního orgánu a zaměstnance v pracovněprávním vztahu. Prezentována budou také aktuální rozhodnutí v oblasti rozvázání pracovního poměru.
Obsah on-line semináře:
Připravované změny v prováděcích předpisech k zákoníku práce k 1. lednu 2007
Nové sazby cestovních náhrad
Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy v době prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti
Aktuální průlomová judikatura v oblasti souběhu funkcí
Aktuální judikatura v oblasti skončení pracovního poměru atd.

Novinky a aktuality v pracovněprávní praxi 2017 II. část

Vybraný termín:

 Praha

Cena
490,- Kč bez DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.