Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Neverbální komunikace

Základní info

Víte, jak působíte na druhé lidi? Co přesně vysíláte? A umíte číst signály ostatních?
Než začneme vůbec mluvit s druhým člověkem – tedy než vůbec otevřeme pusu – už velmi živě s druhým komunikujeme, aniž bychom o tom někdy věděli či chtěli, a to právě díky neverbální komunikaci. Někteří lidé hovoří o „intuici“, která jim řekla např. že jim druhý člověk něco zatajil, nebo že lže. Je pravděpodobné, že jsou spíše lépe vybaveni k čtení neverbálních signálů druhého člověka. Neverbální komunikace je nedílnou součástí naší komunikační výbavy a odehrává se především na nevědomé úrovni, a právě díky našemu semináři se můžete na komunikaci podívat ze širšího úhlu pohledu, rozložit nejasné pocity intuice na konkrétní neverbální signály, které je možné v rámci komunikace ověřovat či o nich komunikovat, což může pomoci přispět k většímu porozumění a jistotě ve vaší komunikaci s druhými lidmi.
V rámci semináře se zaměříme:
  • Neverbální komunikace v kontextu verbální komunikace.
  • Emoce a jejich projevy v neverbální komunikaci.
  • Postoje, gesta, mimika, teritorium, prostor.
  • Vstřícné projevy, otevřená gesta, pozitivní dojem.
  • Projevy skryté agrese, tendence zastírat, tajit, nebo klamat tělem.
  • Kdy si lidé rozumí, jak to poznáme.
  • Oči a oční kontakt, význam v komunikaci.
  • Na to, jak eliminovat signály těla, které druhé informují o naší nejistotě a dávají jim dovolení narušovat naše teritorium.
  • Na to, jaká gesta používat, aby vaše komunikace působila jistějším a sebevědomějším dojmem.
A tedy rozvinete svoji dovednost „číst“ neverbální komunikaci u druhých lidí – kolegů, klientů i jejich rodinných příslušníků, aj. Budete vědět, jak účinně neverbálně podpořit svoje sdělení – dostanete tipy od lektorky i ostatních účastníků, které „sednou“ přímo Vám – budete čitelnější a přesvědčivější. Budete vnímavěji posuzovat řeč těla klientů, dokážete tak lépe rozklíčovat jejich sdělení, a tak předcházet některým konfliktním situacím.
Seminář probíhá v omezeném počtu účastníků.
Seminář je koncipován jako workshop - tedy budeme používat modelové situace a cvičení. Individuální přístup lektora.

Neverbální komunikace

Vybraný termín:

20.10.2020  Jihomoravský kraj

Cena
1736 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a čtyři ? Součet zapište číslicemi.