Neverbální komunikace a její velmi hlasité projevy

Kurzem vás provede Jarmila Skopalová

Moderátorka a lektorka kurzů komunikace ve vzdělávací agentuře 1. VOX

Základní info

Cíle kurzu

Pomocí různých cvičení si vyzkoušíte, jakou řečí těla mluvíte, jak neverbálně komunikujete s okolím.
Seminář je zaměřen nikoliv na pantomimu vašeho těla a gest, ale na propojenost vašich vnitřních pohnutek, které jsou dále zrcadleny navenek.

Určeno pro

Neuvedeno

Obsah kurzu

• tělo, tvář, gesta a hlas jako ukazatele (i skrytých) emocí,
• první neverbální kontakty s partnerem v komunikaci,
• tykací past – jak tykání ovlivňuje i naše neverbální chování,
• strach jako jedna ze základních emocí, která ovlivňuje i naše neverbální jednání,
• gesta, mimika, oblečení jako součást komunikace,
• hra s typologiemi – jak více poznat protějšek a jak s ním komunikovat,
• dialog jako vztah,
• nácviky, hry, zkoušení různých variant řešení komunikačních situací.

Bonus v ceně workshopu: půl hodiny telefonické konzultace v průběhu dvou týdnů po semináři.

Poznámka

Počet účastníků je vzhledem k intenzitě workshopu omezen, pracuje se v malé skupině.
Občerstvení je v ceně workshopu.

Neverbální komunikace a její velmi hlasité projevy

Vybraný termín:

22.10.2020  Praha

Cena
3290 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a šest ? Součet zapište číslicemi.