Nejčastější chyby v písemném i mluveném vyjadřování z hlediska jazykové správnosti a vhodnosti

Kurzem Vás provede doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.

Univerzita Karlova v Praze

Základní info

PRO

Určeno pro všechny, kteří pozapomněli, co se učili ve škole při češtině, nebo jsou přesvědčeni, že je škola na potřeby současné jazykové praxe připravila nedostatečně.

OBSAH

Nejčastější chyby v mluveném a zvláště v psaném vyjadřování:
  • Které změny přinesla poslední pravopisná úprava
  • Novinky v normě pro úpravu písemností (ČSN 01 6910)
  • Jak chybějící čárka, nebo naopak čárka navíc, může změnit význam sdělení
  • Nejfrekventovanější pravopisné chyby
  • Chyby v příčinném navazování vět na sebe a v logické argumentaci
  • Nefunkční užití sekundárních předložek
  • Nelogická stavba vět a souvětí
  • Nevhodně užitá slova a chybně tvořené tvary některých slov

METODY

Konkrétní procvičování jednotlivých jazykových jevů,tvorba textů a jejich případná oprava, řešení individuálních jazykových problémů účastníků kurzu.

Nejčastější chyby v písemném i mluveném vyjadřování z hlediska jazykové správnosti a vhodnosti

Vybraný termín:

3.2.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a jedna ? Součet zapište číslicemi.