MSc (Master of Science) - Management v IT

Základní info

MSc. - Management v IT

Specializace MSc Management informačních technologií je zaměřena na tvorbu, zavádění a zdokonalování procesů s konkrétními daty na všech úrovních podniku. Studium nabídne zájemcům prohloubení teoretických znalostí v oblasti ICT a nové pohledy na praktické uchopení informačního managementu ve firmě, čímž se přesvědčíte, zda jsou informace a data ve Vaší společnosti optimálně využívány a rozvíjejí tím prospěch firmy.

Toto studium se řadí v ČR mezi profesní studia a je zaměřeno hlavně na praktické znalosti a dovednosti nejčastěji, jak již název napovídá v oblasti vědních disciplín. Tento typ studia je vhodný pro managerské pozice ve vědních oborech např.: IT, Ekonom a nebo osoby, které chtějí tuto pozici zastávat. Patří dle boloňského procesu do druhého cyklu, v evropě je označován jako EQF 7 = magisterský stupeň studia. V ČR je zatím považován jako profesní titul a nemá podporu v zákoně 111/1998 Sb. V okolním světě má toto studium větší váhu než studium s titulem Ing. Kvalitu MSc. studia nejčastěji poznáte podle obsahu vzdělávacího programu (dle počtu ECTS), měl by být podobný tomu vysokoškolskému dle boloňského procesu. Některé vysoké školy v evropě již dávají diplom s možností užití dvojího titului a to Ing. před jménem a MSc. za jménem.

Podmínky přijetí ke studiu MSc.:

 

  • Ukončené vysokoškolské vzdělání I. stupně (Bc., BBA nebo jiný typ studia s úrovní EQF6 nebo vyšší)

  • Ke studiu nemusíte skládat přijímací zkoušky

  • Uchazeč musí být svéprávný a plnoletý

  • Podání přihlášky je zdarma

  • Přihlásit se můžete kdykoliv v roce

 

 

MSc (Master of Science) - Management v IT

rekvalifikace - realizovaná školou v rámci zapsaného oboru nebo VŠ s akreditovaným studijním programem
Vybraný termín:

 Praha

Cena
59 000 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a šest ? Součet zapište číslicemi.