MS Excel - úvod do programování

Kurzem Vás provede RNDr. Alex Vinšů - Od roku 1992 pracuje samostatně jako nezávislý expert. Věnuje se především vývoji systémů na řízení projektů, školení produktů firmy Microsoft, myšlenkovým mapám a statistickým zpracováním v oblasti stomatologie. Spolupracuje například s Univerzitou Karlovou v Praze a Stomatologickou klinikou v Motole. Kromě toho pracuje na projektech v soukromé i neziskové sféře, zejména se podílí jako analytik a datový specialista na vývoji originálního projektového systému v přední softwarové společnosti nData Solutions, s.r.o. Je prezidentem České společnosti kreativního myšlení, z.s.

Základní info

Osnova kurzu:
* Úvod do maker - nahrávání
* Makra – úpravy, správa
* Editor Visual Basic – použití při editaci nahraných maker
* Jazyk Visual Basic for Applications – základní syntaktická pravidla
* Procedury, funkce
* Deklarace, datové typy, proměnné, konstanty
* Příkazy
* Komentáře
* Vestavěné funkce
* Speciální příkazy – testy, cykly
* Chyby
* Uživatelské funkce – příklady použití
* Procedury – příklady použití
* Objekty
* Příkaz For each … next
* Ukázka práce s objekty – např. oblast buněk, sešit, list
* Informační zdroje

MS Excel - úvod do programování

Vybraný termín:

24.8.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a deset ? Součet zapište číslicemi.