MS Excel - programování - práce s objekty

Kurzem Vás provede RNDr. Alex Vinšů - Od roku 1992 pracuje samostatně jako nezávislý expert. Věnuje se především vývoji systémů na řízení projektů, školení produktů firmy Microsoft, myšlenkovým mapám a statistickým zpracováním v oblasti stomatologie. Spolupracuje například s Univerzitou Karlovou v Praze a Stomatologickou klinikou v Motole. Kromě toho pracuje na projektech v soukromé i neziskové sféře, zejména se podílí jako analytik a datový specialista na vývoji originálního projektového systému v přední softwarové společnosti nData Solutions, s.r.o. Je prezidentem České společnosti kreativního myšlení, z.s.

Základní info

Osnova kurzu:
* Objekty
- Vlastnosti, metody
- Příkaz For each … next
- Objekt Range
- Příkaz SET
* Objekty a kolekce objektů
- Workbook
- Worksheet, Sheet
- Chart
- Range
- PivotTable
* Příklady
* Procedury
- Modul, procedura, událostní procedura, události - ukázkově
- Příklad reálné úlohy – práce se složkami a soubory

MS Excel - programování - práce s objekty

Vybraný termín:

25.8.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a jedna ? Součet zapište číslicemi.