MS Excel - programování - práce s objekty

Základní info

Osnova kurzu:
* Objekty
- Vlastnosti, metody
- Příkaz For each … next
- Objekt Range
- Příkaz SET
* Objekty a kolekce objektů
- Workbook
- Worksheet, Sheet
- Chart
- Range
- PivotTable
* Příklady
* Procedury
- Modul, procedura, událostní procedura, události - ukázkově
- Příklad reálné úlohy – práce se složkami a soubory

MS Excel - programování - práce s objekty

Vybraný termín:

26.8.2021  Praha

Cena
2388 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a jedna ? Součet zapište číslicemi.