MPA (obecně orientovaný program)

studium

Základní info

MPA (obecně orientovaný program)

Postgraduální studijní program MPA přináší do oblasti veřejné správy typ vzdělání, který známe z privátní sféry jako MBA, ale je přizpůsoben podmínkám a potřebám veřejné správy. 

Studium je určeno zejména všem vedoucím pracovníkům, úředníkům a manažerům v oblasti veřejné správy v tom nejširším slova smyslu, ale také těm, kdo přicházejí s veřejnou správou profesně do styku a chtějí se v ní dobře orientovat.

  • Studium MPA je určeno všem těm, kteří neustrnou na standardu získaných znalostí a dovedností, ale mají ambici se stát kvalitními manažery ve svém oboru.
  • Studium MPA je určeno absolventůmvysokoškolského studia  alespoň bakalářského stupně bez ohledu na zaměření studia.

Program je vystavěn na následujících pilířích:

  • Odlišnost managementu a postavení manažera ve veřejné správě oproti privátnímu sektoru
  • Nutnost právního a ekonomického základu výkonu činnosti v celé oblasti veřejné správy
  • Potřebnosti aktualizačních a prohlubujících znalostí pro pracovníky v oblasti veřejné správy

MPA (obecně orientovaný program)

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.