MPA – Management kulturních a vzdělávacích institucí

studium

Základní info

MPA – Management kulturních a vzdělávacích institucí

Postgraduální studijní program Master of Public Administration zaměřený na management veřejných kulturních a vzdělávacích institucí je určen zejména vedoucím pracovníkům těchto institucí na úrovni středního a vrcholového managementu, vedoucím úředníkům veřejné správy na úseku kultury a vzdělávání, politikům, vedoucím a odborným pracovníkům nevládních neziskových organizací a dalších institucí, organizací či firem, kteří se na úrovni expertních činností zabývají problematikou kultury a vzdělávání.

Cílem programu je poskytnout elitní postgraduální vzdělání v oblasti řízení ve veřejné správě s danou specializací, a reagovat tak na dlouhodobou poptávku vedoucích pracovníků veřejného sektoru po odborném manažerském studiu provázaném s konkrétními věcnými problematikami.

Tento program je jediným programem svého druhu v České republice.

Program je určen zejména:

  • vedoucím pracovníkům kulturních institucí zřizovaných obcemi, kraji či státem (divadla, operní a operetní scény, baletní scény, filharmonie a orchestrální tělesa, knihovny, muzea, galerie, kulturní domy a centra apod.)
  • vedoucím pracovníkům vzdělávacích institucí zřizovaných obcemi, kraji či státem (mateřské školy, základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, konzervatoře, dětské domovy, diagnostické ústavy apod.)
  • vedoucím kateder, ústavů a institutů vysokých škol a univerzit
  • akademickým funkcionářům vysokých škol a univerzit (rektoři, děkani, proděkani, kvestoři)
  • vedoucím úředníkům obecních a krajských úřadů na úseku kultury a vzdělávání
  • vedoucím úředníkům úřadů s celostátní působností na úseku kultury a vzdělávání (ministerstva, kontrolní úřady, vládní rady apod.)

MPA – Management kulturních a vzdělávacích institucí

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.