Možnosti právní ochrany zájmů zaměstnavatele

kurz

Základní info

Prezentace možností a právních nástrojů, které mohou sloužit k ochraně oprávněných zájmů zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazích. Pozornost bude konkrétně věnována problematice náhrady škody, a to jak v oblasti prevence, tak i uplatnění práva na náhradu škody, ochraně před konkurenčním jednáním zaměstnance za trvání i po skončení pracovního poměru nebo možnostem při právním zakotvení povinnosti mlčenlivosti zaměstnance. Obsah webináře:
Předcházení vzniku škod, možnosti uplatnění tzv. hmotné odpovědnosti
Postup při uplatnění práva na náhradu škody, utvrzení a zajištění povinnosti zaměstnance nahradit škodu
Pravidla souběžné výdělečné činnosti zaměstnance, omezení konkurence
Konkurenční doložky, možnosti sjednávání a možná úskalí
Povinnost mlčenlivosti a její úprava
Uplatnění řídících nástrojů zaměstnavatele při ochraně oprávněných zájmů
Prezentace možností a právních nástrojů, které mohou sloužit k ochraně oprávněných zájmů zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazích. Pozornost bude konkrétně věnována problematice náhrady škody, a to jak v oblasti prevence, tak i uplatnění práva na náhradu škody, ochraně před konkurenčním jednáním zaměstnance za trvání i po skončení pracovního poměru nebo možnostem při právním zakotvení povinnosti mlčenlivosti zaměstnance. Obsah webináře:
Předcházení vzniku škod, možnosti uplatnění tzv. hmotné odpovědnosti
Postup při uplatnění práva na náhradu škody, utvrzení a zajištění povinnosti zaměstnance nahradit škodu
Pravidla souběžné výdělečné činnosti zaměstnance, omezení konkurence
Konkurenční doložky, možnosti sjednávání a možná úskalí
Povinnost mlčenlivosti a její úprava
Uplatnění řídících nástrojů zaměstnavatele při ochraně oprávněných zájmů

Možnosti právní ochrany zájmů zaměstnavatele

Vybraný termín:

 Praha

Cena
1 990.- Kč bez DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.