Mozkový jogging - trénink paměti a rozvoj kreativity

Základní info

ANOTACE:
trénink paměti, mozkový jogging, rozvoj kreativity, tvořivost, rozvoj myšlení, zvýšení koncentrace, využívání obou mozkových hemisfér,  mnemotechnické pomůcky a metody zvyšování kapacity paměti.

CÍLOVÁ SKUPINA
Program je určen pro všechny, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti sloužící k maximálnímu využití svých intelektových schopností - kreativity, paměti, koncentrace aj. Absolventi získají informace, jak si procvičit a posílit paměť a koncentraci, jak využívat kreativitu v pracovním i osobním životě, jak lépe a efektivněji plánovat úkoly a povinnosti apod.

PŘÍNOS PRO POSLUCHAČE
Kurz má nácvikový charakter. Účastník kurzu si osvojí metody pro rozvoj mentálních a kreativních schopností, získá tipy pro mozkový jogging a na  propojování funkcí obou hemisfér. Pochopením funkce paměti se naučí zpracovávat kvantum informací do lehce zapamatovatelné formy, a to zábavným způsobem. Naučí se  využívat myšlenkové mapy.

OBSAH

o        Vstupní test pro status quo
o        Jak nám funguje mozek
o        Pravá a levá hemisféra - umíme je propojit?
o        K čemu je nám kreativita, lze se ji naučit?
o        Cvičení na koncentraci
o        Proces ukládání informací do paměti
o        Techniky posilování paměti a jejich praktické využití:
          - Major systém pro číselné údaje, -
          - LOCI metoda (stavební kámen mnemotechnik)
o        Techniky pro zapamatování si jmen a tváří - tipy pro         
          představování  a  vyvarování se nejčastějších chyb
o        Brain food - látky ovlivňující mozkovou, resp. paměťovou činnost
o        Technika memo - koncentrace, tvořivost,  paměť a myšlenkové mapy 
          - plánování, příprava a organizace akcí, prezentací, seminářů.

METODY A FORMA VÝUKY
2 denní interaktivní workshop, testy, konzultace, sdílené participativní učení, diskuse, hry, demonstrace, prožitkové učení.

LEKTOR
Mgr. Jitka Štádlerová - lektorka rozvoje osobnosti,  manažerských a komunikačních dovedností,  certifikovaný Trenér paměti

TERMÍN
9.-10.6.2010 (od 9,00 - 17,00 hod.)  

POČET OSOB
max. 10 účastníků
                                                                                        
KURZOVNÉ
6.950,- Kč  (resp. 8.340,- Kč vč. DPH 20 %) 
Kurzovné zahrnuje studijní a pracovní materiály, obědy, občerstvení, psací potřeby. Pro neplátce DPH - možnost platby bez DPH ! V přihlášce zatrhněte: Neplátce DPH.

MÍSTO KONÁNÍ
školící středisko agentury AHA, Na Pankráci 30, Praha 4, metro C - Vyšehrad

Mozkový jogging - trénink paměti a rozvoj kreativity

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a deset ? Součet zapište číslicemi.