Motivační vedení

Kurzem Vás provede Jaroslav Průša

Executive Coach a lektor „Mým záměrem je inspirovat a podporovat úspěšné lídry i ty, kteří se jimi stát chtějí, při řešení náročných úkolů a situací i…

Základní info

Každý z nás je jiný, a to je dobře, pokud rozdílům mezi námi rozumíme, respektujeme je a umíme je při spolupráci s ostatními využít. V opačném případě se tyto rozdíly stávají zdrojem nedorozumění a konfliktů a způsobují zhoršení vztahů i atmosféry na pracovišti.

Kdykoli chceme,

… aby nám druzí naslouchali a přemýšleli o tom, co říkáme,
… aby otevřeně sdíleli své myšlenky, názory a pocity,
… získat jejich souhlas, podporu či spolupráci,
… zvýšit jejich motivaci a aktivní zapojení,

anebo

… zlepšit vzájemné vztahy, vlastní důvěryhodnost a vliv napříč organizací,

potřebujeme s nimi komunikovat způsobem, který kromě přenosu informací umožní  zvýšit vzájemnou důvěru, respekt a porozumění.

Schopnost efektivně komunikovat a spolupracovat s různými typy lidí jednoznačně patří mezi nejužitečnější dovednosti v profesním i osobním životě.

Stává se základem úspěchu lídrů, manažerů, vedoucích týmů, obchodníků, poradců i učitelů, každého, kdo je ve své práci závislý na spolupráci s lidmi. A samozřejmě i v osobním životě!

Jak tedy s lidmi kolem nás komunikovat, abychom si vzájemně rozuměli a cítili se dobře?

Mluvte s nimi jazykem, kterému rozumějí

Každý máme svůj vlastní jazyk; svůj zažitý způsob komunikace, který nám vyhovuje, svůj oblíbený i nenáviděný typ úkolů a prostředí, svou vnitřní motivaci i tendence chování v různých oblastech pracovního života (týmová práce, řešení problémů, adaptace na změnu).

Máme kolem sebe lidi, se kterými se nám spolupracuje snadno, ale i ty, v jejichž blízkosti se z nějakého důvodu necítíme dobře. To vše vychází z našeho (i jejich) osobnostního stylu.

A podobně jako nám při cestě do anglicky mluvících zemí přijde vhod znalost angličtiny, při spolupráci s lidmi v našem okolí nám pomůže znalost jejich jazyka (stylu osobnosti).

Praktický jednodenní workshop Motivační vedení 101 vám pomůže porozumět rozdílnostem v chování lidí a během krátké doby zlepšit úspěšnost a účinnost vaší komunikace s okolím.

Co účastí získáte

Praktický workshop jde k jádru toho, co je pro úspěch při jednání s lidmi to nejdůležitější: věnovat pozornost druhým, rozumět jejich potřebám a mluvit s nimi jejich jazykem.

Jeho absolvování vám umožní:

 

  • Porozumět rozdílnostem v chování lidí a osobnostnímu stylu lidí kolem vás
  • Porozumět vlastní motivaci i osobnostnímu stylu, jeho přednostem i možným rizikům
  • “Číst druhé” a porozumět jejich tendencím chování i vnitřní motivaci

 

Budete tak připraveni lépe přizpůsobit vaši komunikaci lidem kolem vás, identifikovat překážky ve vzájemné komunikaci a spolupráci i tomu, jak je odstranit.

Přístup, se kterým se seznámíte je jednoduchý, účinný a přináší rychlé a dlouhodobé výsledky. Je to jedna z nejlepších investic, jakou můžete udělat; z toho, co se během několika hodin naučíte, budete mít prospěch po zbytek života!

Pomůže vám dosahovat lepší výsledky v tom, co děláte, rozvíjet kvalitní vztahy s lidmi kolem vás, a prožívatvětší spokojenost v pracovním i osobním životě.

Motivační vedení

Vybraný termín:

 Praha
09:00 – 16:30 hod.

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a sedm ? Součet zapište číslicemi.