Motivace a řízení týmu a zvládání změn

Základní info

- rozvoj dovedností pro efektivní vedení týmu

CÍL
Úspěšný manažer dnešní doby musí  efektivně řídit a motivovat tým, zvládat a řídit  změny, posilovat manažerskou komunikaci a umět tým přesvědčit a nadchnout pro stanovené firemní strategie a vize.

OBSAH
Zvyšování motivace týmu :

 • Uspokojování individuálních potřeb
 • Motivace ve změně
 • Princip zpětné vazby
 • Praktické vedení hodnotícího rozhovoru
 • Sdělování kritérií výkonnosti a vedení diskuse o nominacích do speciálních vzdělávacích programů
 • Nestandardní situace při hodnocení pracovního výkonu a pracovního chování

Leadership :

 • Vůdcovství
 • Manažer x leader: shody a odlišnosti
 • Vedení ve změně

Strategie a taktika argumentace- buďte přesvědčiví :

 • Komunikace ve změně
 • Přesvědčivá komunikace

METODY
Interaktivní trénink - komentovaný výklad a diskuse, modelové situace, hraní rolí, řešení případových studií. Řešení praktických situací z pracovního prostředí účastníků, analýza způsobů řešení, okamžitá zpětná vazba a doporučení dalšího rozvoje každému účastníkovi kurzu.

LEKTOR
Mgr. Petr Daňko - vynikající lektor a prezentátor, který umí vystihnout podstatné věci a efektivně pojmenovat přednosti a nedostatky, nadchnout a povzbudit vás. 

TERMÍN
15.-16.09.2011     (9.00 - 17.00 hod.)

CENA
6.950,- Kč (resp. 8.340,- Kč vč. DPH 20 %)   
Kurzovné zahrnuje pracovní a studijní materiály, psací potřeby a občerstvení.
Pro neplátce DPH - možnost platby bez DPH - viz. elektronická přihláška kurzu.

MÍSTO KONÁNÍ
Školící centrum agentury AHA, Na Pankráci 30, Praha 4, metro C - Vyšehrad, tel. 241 442 070, e-mail : aha@agentura-aha.cz

Motivace a řízení týmu a zvládání změn

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a tři ? Součet zapište číslicemi.