Modelování procesů v BPMN (e-learning v ČJ)

Kurzem Vás provede Miroslav Müller

Educational Services Director ve společnosti LBMS

Základní info

Kurz je zaměřen na osvojení základů modelování firemních procesů na základě notace Business Process Model and Notation (BPMN), která se profiluje jako nejrozšířenější standard pro modelování podnikových procesů.

BPMN je soubor principů a pravidel, který slouží pro grafické znázorňování podnikových procesů pomocí diagramů různých typů.

Kurz se zaměřuje na vysvětlení základních typů modelů, diagramů a modelovacích objektů aktuální verze notace BPMN 2.0. Použití modelovacích objektů je napříč celým kurzem ilustrováno na případové studii.

Posluchači si rovněž vyzkouší modelování firemních procesů na jednoduchých příkladech.

Hlavní přidanou hodnotu kurzu představuje sada doporučení nad rámec specifikace BPMN, jak tvořit procesní modely, jaké diagramy vybrat podle účelu modelu a jak pracovat s modelovacími elementy („BPMN Style Rules").

Kurz je určen pro

  • analytiky, vlastníky a manažery procesů, konzultanty, metodiky, správce systémů managementu jakosti,
  • vedoucí pracovníky na všech úrovních, kteří se nějak podílí na modelování firemních procesů.

Modelování procesů v BPMN (e-learning v ČJ)

Vybraný termín:

 ONLINE

Cena
10 000 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a pět ? Součet zapište číslicemi.