MENTAL FITNESS - SABOTÉŘI a MUDRC/VĚDMA v naší hlavě - Pozitivní inteligence I a II

Kurzem Vás provede Mgr. Pavla Pavlíková, PCC

Inspirativní a motivační kouč zaměřující se na úspěšné zvládnutí manažerské role, motivaci a využití principů a technik koučování při práci s lidmi,…

Základní info

 • Chcete mít lepší výsledky a zároveň být spokojení?
 • Kreativnější nápady?
 • Méně stresu? Více energie?

Toto vše závisí na tom, jakou část mysli používáte. Naše mysl se dokáže chovat jako náš přítel či nepřítel, podle toho, zda máme zrovna aktivní kreativní mozek (Mudrce/Vědmu) nebo mozek přežití (Sabotéry).

Sabotéři reagují na výzvy života způsoby, které generují negativní emoce, jako je stres, zklamání, pochybnosti o sobě, lítost, hněv, stud, vina nebo strach. Dosahují výsledku, ale nepřináší spokojenost a štěstí. Mají své silné stránky, ale používají je přespříliš, takže ve výsledků nám škodí.

Oproti tomu Mudrc/Vědma vnímá výzvy a problémy, kterým čelíme, buď hned od samého začátku jako dar a novou příležitost, nebo z nich dokáže svým aktivním přístupem dar a příležitost učinit. Motivuje nás přes pozitivní emoce a přináší tak mnohem lepší a trvalejší výsledky a zároveň štěstí a spokojenost.

Poměr síly našeho Mudrce/Vědmy vůči Sabotérům se nazývá PQ (Kvocient pozitivní inteligence) a měří naši duševní zdatnost (Mental Fitness).

Své PQ lze můžete výrazně zvýšit cvičením, proto si na workshopech ukážeme, jak posilovat 3 mentální svaly:

 • Lapač sabotérů
 • Posilovač Mudrce/Vědmy
 • Sval sebeovládání

Saboteri hlava

CO ZÍSKÁTE:

Workshop Pozitivní inteligence I - Sabotéři

 • Seznámíte se s konceptem pozitivní inteligence
 • Poznáte všech 10 sabotérů – jejich silné stránky, jejich lži, přes které nás ovlivňují
 • Naučíte se jednoduchá „PQ Reps“ cvičení pro posílení kreativního mozku
 • Budeme trénovat chytání a oslabování sabotérů
 • Ukážeme si, jak využívat cvičení Pozitivní inteligence v každodenní praxi

Workshop Pozitivní inteligence II – Mudrc/Vědma

 • Seznámíte se s perspektivou Mudrce/Vědmy
 • Budeme trénovat techniku Tří darů
 • Odhalíme 5 dovedností Mudrce/Vědmy a kdy kterou použít (Empatii, Zvídavost, Inovaci, Navigaci a Aktivaci)
 • Vyzkoušíme praktická cvičení k aktivaci každé z dovedností

prinosyPQ

KOMU JE URČENO

 • Všem, kdo chtějí posílit svou duševní zdatnost
 • Všem, kdo chtějí lepší výsledky a zároveň spokojenost

 

RÁMCOVÝ OBSAH WORKSHOPŮ

Workshop Pozitivní inteligence I - Sabotéři

 • Dva režimy naší mysli
 • Mozek přežití (Sabotéři) a kreativní mozek (Mudrc/Vědma)
 • PQ – kvocient pozitivní inteligence
 • 3 svaly duševní zdatnosti
 • Vrchní sabotér Soudce a jeho 3 oblasti zaměření
 • Poznáváme další sabotéry – jak vznikli, jejich silné stránky, dopad na nás, lži, kterými nás ovlivňují
 • Vyhýbač – Avoider
 • Kontrolor – Controller
 • Hyper-racionální – Hyper-rational
 • Hyper-výkonný – Hyper-achiver
 • Hyper-ostražitý – Hyper-vigilant
 • Pomahač-Pleaser
 • Netrpělivý – Restless
 • Perfekcionista – Stickler
 • Oběť – Victim
 • Co dělat, když nás unese sabotér
 • Chytání sabotéra
 • PQ reps – jednoduché cviky na přepínání do kreativního mozku
 • Postup práce se sabotéry
 • Využití v každodenní praxi

 

Workshop Pozitivní inteligence II – Mudrc/Vědma

 • Jak se nám daří se Sabotéry – sdílení zkušeností
 • Připomenutí PQ reps a Chytání sabotéra
 • Další způsoby aktivace kreativního mozku
 • Kreativní mozek – Mudrc/Vědma
 • Perspektiva Mudrce/Vědmy
 • Technika Tří darů a její uplatnění v praxi
 • 5 dovedností Mudrce/Vědmy
 • Empatie - Vcítit se, soucítit se sebou samým a ostatními, přijmout se se svými nedokonalostmi, odpouštět sobě i druhým
 • Zvídavost - Objevovat s opravdovou zvídavostí, údiv, být okouzlen z objevování
 • Inovace - Inovovat a zavádět kreativní varianty, vymanit se ze zajetých kolejí, předpokladů a zvyků
 • Navigace - Orientovat se v jednotlivých možnostech a navigovat se po cestách, které nejlépe odpovídají našim nejhlubším hodnotám a smyslu
 • Aktivace - Aktivovat, proměnit své záměry v činy, abychom dosahovali výsledků, rozhodné činy, soustředěná a zaměřená pozornost
 • Kdy kterou dovednost použít
 • Praktická cvičení k aktivaci každé z dovedností

 

JAK TO PROBÍHÁ

 • Dva interaktivní workshopy v délce 6 hodin s odstupem 4-6 týdnů

 

 

MENTAL FITNESS - SABOTÉŘI a MUDRC/VĚDMA v naší hlavě - Pozitivní inteligence I a II

Vybraný termín:

3.12.2024  Praha 8 Upřesnující informace k termínu
09:00 – 16:00 hod.

Cena
3 500 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

Praha 8
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a osm ? Součet zapište číslicemi.