Marketingová komunikace

kurz

Základní info

Cílem tohoto kurzu je vysvětlit a seznámit účastníky s principem fungování marketingových komunikací v praxi a najít jejich účelné uplatnění v  jednotlivých oborech. Pozornost bude věnována také rozboru obvyklých úskalí v chápání a používání marketingového mixu.

Podrobný obsah kurzu:

1. den

Marketing a marketingové komunikace

• O čem všichni mluví …

• Marketing jako pojem, 4P marketingu, marketingový mix

• Marketingové komunikace

• Prodejní koncepce ve vztahu k marketingovým komunikacím

Charakteristika součástí marketingové komunikace

• Osobní prodej

• Direct marketing

• Public relations

• Reklama

• Podpora prodeje

• Správné vymezení cílových skupin

• Efektivita a účinnost jednotlivých nástrojů

• Komunikační mix

2. den

Word-of-Mouth komunikace

• Trend nebo možnost?

Marketingové komunikace - nástroj úspěchu na trhu – odpovědnost všech zaměstnanců

• Corporate identity – pojem, složky a vztahy

• Public Relation a jeho využití

• Komunikace s médii a veřejností

• Krizová komunikace

Praktické využití marketingových komunikací – případová studie

• Jak definovat vhodný trh a vhodného zákazníka

• Jak vhodně využít marketingové komunikace

• Výběr formy komunikace

• Základní postup při aplikaci marketingové komunikace

Metody:

Součástí kurzu bude prezentace dobrých příkladů z praxe a ukázka modelových

situací.  

Pro koho je kurz určen:

Pracovníci managementu malých a středních firem, pracovníci obchodních a marketingových oddělení, pracovníci odpovědní za propagaci firmy.

Kontaktní osoba:

Monika Chramostová

tel: 326 999 103

fax: 326 999 150

E-mail: mchramostova@cmc.cz

Marketingová komunikace

Vybraný termín:

 Středočeský kraj

Cena
9 900 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.