Marketing

kurz

Základní info

* marketingový mix podniku, marketingový management a služby, podpora prodeje výrobků
* marketingová strategie podniku, strategická situační analýza a modely, globální trh a export
* segmentace trhu a marketingový výzkum (poptávky, spotřebitele, zákazníka, konkurence, dodavatelů, zprostředkovatelů, mikro a makrookolí)
* propagace, propagační média, image, propagační akce a její účinnost
* výrobková politika, životní cyklus, inovace a komercionalizace výrobku
* cenová politika, odbytové cesty, marketingová informatika
* mezinárodní marketing - specifika, komplexní případová studie

Marketing

Vybraný termín:

 Praha

Cena
3500 Kč + 21 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.