Mapování hodnotového toku (VSM)

kurz

Základní info

Popis kurzu

Cíle kurzu

Cílem kurzu Mapování hodnotového toku (VSM) je umožnit účastníkům aktivně se zapojit do analýzy a optimalizace procesů ve své organizaci. Value Stream Mapping je mocným nástrojem pro identifikaci plýtvání, zkracování časových prodlev, a zvyšování efektivity procesů. Účastníci se naučí, jak vytvořit detailní mapování stávajícího stavu a jak navrhnout budoucí stav s cílem dosáhnout štíhlého provozu. Získané dovednosti a znalosti pomohou snížit náklady, zvýšit kvalitu, a zlepšit spokojenost zákazníka. Kurz je navržen tak, aby účastníci získali praktické nástroje, které mohou okamžitě aplikovat ve svém pracovním prostředí.

Obsah kurzu

Teoretické základy VSM

Účastníci se seznámí s teoretickými základy Mapování hodnotového toku (Value Stream Mapping – VSM) a pochopí jeho hlavní cíle, což zahrnuje identifikaci plýtvání a optimalizaci procesů.

Ukázka na cvičném příkladu

Pro lepší porozumění VSM budou účastníci provádět praktickou ukázku na cvičném příkladu, kde budou aplikovat základní principy a techniky VSM.

Vysvětlení principu VSTC

Value Stream Thinking & Concept jsou klíčové aspekty, které umožní účastníkům vnímat procesy v kontextu hodnoty pro zákazníka. Cílem je přemýšlet o tom, jak procesy přispívají k dosažení strategických cílů organizace.

Současný stav reálného toku

Účastníci budou praxí provádět tvorbu Current State (stávající stav) VSM pro konkrétní hodnotový tok. Hlavním cílem je získat hlubší vhled do současného stavu procesu a identifikovat plýtvání.

8-mi bodové kritérium

Účastníci se seznámí s osmi klíčovými kritérii hodnotového toku, které jsou zásadní pro dosažení efektivity a štíhlosti procesů. Cílem je vytvořit procesy, které plně uspokojují zákazníka a optimalizují náklady.

Finální stav a seznam hlavních úkolů

Účastníci budou pracovat na tvorbě Future State (budoucí stav) VSM pro konkrétní hodnotový tok, včetně High-Level Task List (seznamu hlavních úkolů). Hlavním cílem je navrhnout efektivní a štíhlý proces budoucnosti, který vychází z pochopení současného stavu a klíčových kritérií.

Poznámka

Mapování hodnotového toku (VSM)

Vybraný termín:

17.5.2024  Královéhradecký kraj

Cena
4 990 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

Královéhradecký kraj
Tento termín
Královéhradecký kraj

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.