Manažment času alebo ako efektívne hospodáriť s časom

kurz

Základní info

Jednodenný tréning určený pre všetkých, ktorí chcú využívať svoj čas efektívne a dodržiavať časové rozvrhy bez zbytočného stresu a ktorí chcú dosiahnuť rovnováhu medzi prácou a súkromím aj napriek náročnému zamestnaniu a zaneprázdnenosti.

Cieľ tréningu:

Zážitkovou, interaktívnou formou si účastníci osvoja postupy efektívneho využívania času, organizácie života, práce, odpočinku. Zároveň si nacvičia praktické a účinné relaxačné techniky pre rýchle uvoľnenie počas pracovného dňa alebo na odstránenie dôsledkov stresu po psychicky vyčerpávajúcom období.

Obsahová náplň:

1. Identifikácia hodnoty vlastného času a jeho efektívne využívanie

2. Klasické znaky nesprávneho riadenia času

3. Bariéry plánovania času

4. Identifikácia vlastných „zlodejov času" a rušivých elementov v našej činnosti

5. Zásady plánovania času a sebariadenia

6. Prekonávanie bariér pri dosahovaní cieľov:

 • Piliere života, ciele a priority
 • Možnosti obmedzenia dôsledkov odkladania úloh na neskôr, neschopnosti povedať „nie"
 • Interné hodiny, odhalenie vlastného biorytmu: času najvyššej a najnižšej výkonnosti
 • Strata koncentrácie a jej znovunadobudnutie
 • Vyrušovanie a jeho zvládanie
 • Princípy efektívnej komunikácie
 • Organizácia pracovného dňa
 • Písomné plánovanie
 • Bilancie a hodnotenie efektívnosti hospodárenia s časom

7. Pomocné techniky a ich účinnosť pri organizovaní času

 • Paretovo pravidlo
 • Eisenhowerov princíp
 • ABC - analýza
 • Delegovanie

8. Efektívne vedenie porád (zápisy, zvládanie rušiteľov porád)

9. Stres, syndróm vyhorenia, prejavy, nevhodné obranné reakcie, dôsledky nezvládnutého stresu, techniky na zvládanie akútneho a chronického stresu

 

Manažment času alebo ako efektívne hospodáriť s časom

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.