Manažment času alebo ako efektívne hospodáriť s časom

kurz

Základní info

Jednodenný tréning určený pre všetkých, ktorí chcú využívať svoj čas efektívne a dodržiavať časové rozvrhy bez zbytočného stresu a ktorí chcú dosiahnuť rovnováhu medzi prácou a súkromím aj napriek náročnému zamestnaniu a zaneprázdnenosti.

Cieľ tréningu:

Zážitkovou, interaktívnou formou si účastníci osvoja postupy efektívneho využívania času, organizácie života, práce, odpočinku. Zároveň si nacvičia praktické a účinné relaxačné techniky pre rýchle uvoľnenie počas pracovného dňa alebo na odstránenie dôsledkov stresu po psychicky vyčerpávajúcom období.

Obsahová náplň:

1. Identifikácia hodnoty vlastného času a jeho efektívne využívanie

2. Klasické znaky nesprávneho riadenia času

3. Bariéry plánovania času

4. Identifikácia vlastných „zlodejov času" a rušivých elementov v našej činnosti

5. Zásady plánovania času a sebariadenia

6. Prekonávanie bariér pri dosahovaní cieľov:

 • Piliere života, ciele a priority
 • Možnosti obmedzenia dôsledkov odkladania úloh na neskôr, neschopnosti povedať „nie"
 • Interné hodiny, odhalenie vlastného biorytmu: času najvyššej a najnižšej výkonnosti
 • Strata koncentrácie a jej znovunadobudnutie
 • Vyrušovanie a jeho zvládanie
 • Princípy efektívnej komunikácie
 • Organizácia pracovného dňa
 • Písomné plánovanie
 • Bilancie a hodnotenie efektívnosti hospodárenia s časom

7. Pomocné techniky a ich účinnosť pri organizovaní času

 • Paretovo pravidlo
 • Eisenhowerov princíp
 • ABC - analýza
 • Delegovanie

8. Efektívne vedenie porád (zápisy, zvládanie rušiteľov porád)

9. Stres, syndróm vyhorenia, prejavy, nevhodné obranné reakcie, dôsledky nezvládnutého stresu, techniky na zvládanie akútneho a chronického stresu

 

Manažment času alebo ako efektívne hospodáriť s časom

Vybraný termín:

 Bratislava

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a šest ? Součet zapište číslicemi.