Manažerské dovednosti pro manažery pomáhajících profesí

kurz

Základní info

Základní informace

Rozsah výcviku:

120 výukových hodin + závěrečná evaluace v rozsahu 20 hodin.

Maximální počet účastníků: 20

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 15

Komu je výcvik určen:
Pracovníkům pomáhajících profesích ve vedoucích pozicích nebo ti, kteří se na vedoucí pozici připravují (sociální pracovníci, psychologové, lékaři, pedagogové, speciální pedagogové, duchovní a další) a jsou absolventy kurzu Úvod do řízení a supervize.

Kurz nabízíme za předem dohodnutých podmínek také pro celé pracovní týmy v ČR.

Odborní garanti vzdělávacího programu:
PhDr. Bohumila Baštecká PhD, PhDr. Milan Kinkor

Lektoři:
PhDr. Dana Rabiňáková, Mgr. Martina Tesařová

Cena výcviku: 23.900 Kč + 20% DPH
Cena zahrnuje sedm výcvikových setkání, tj. 120 hodin.

Cena evaluačního setkání: 3.960 Kč + 20% DPH

V ceně evaluačního setkání je zahrnuto hodnocení případové studie účastníků lektory a závěrečná evaluace ve výcvikové skupině.

 

Vstupní požadavky

 • a) motivační dopis v maximálním rozsahu 1 strany A4 s osnovou:
  • očekávání od výcviku
  • co mě dělá silným na místě, kde pracuji
  • jaké mám na tomto místě slabé stránky, co bych chtěl zlepšovat = vzdělávací potřeby
 • b) současná praxe v pomáhajících profesích
 • c) vzdělání : min. SŠ s maturitou
 • d) pozice: vedoucí pozice v organizaci nebo v týmu
 • e) absolvování kurzu Úvod do řízení a supervize

Doplňující informace

Cíl: Získání dovedností v řízení organizace, pro práci s týmem, seznámení se s jednotlivými nástroji řízení a vedení lidí, práce vzdělávacími potřebami účastníků, podpora a rozvíjení dovedností týmu.

Obsah: Řízení nebo vedení lidí? Efektivita práce manažera a týmová spolupráce. Vytváření synergie. Zvládání konfliktů a stresu, předcházení syndromu vyhoření. Time -management. Vedení porad a složitých jednání. Komunikace v týmu a řešení obtížných situací. Hodnocení a motivace pracovníků. Zvládáme výběrové řízení pracovníků. Dobrovolníci v organizaci. Řízení změn v organizaci. Prezentační dovednosti.

V závěrečném evaluačním setkání bude každý účastník obhajovat případovou studii, ve které uvede praktické změny, které do své práce na pracovišti zavedl v souvislosti s účastí na manažerském vzdělávání.

Časové schéma kurzu

Dvoudenní setkání: 1. den: 9.30 – 18.00; 2. den: 8.30 – 17.30

Třídenní setkání: 1. den: 9.30 – 18.00; 2. den: 8.30 – 17.30; 3. den: 8.30 – 17.00

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu uvedeného časového schématu a na změnu dohodnutého termínu z vážných provozních důvodů.

Ukončení výcviku

Osvědčení o absolvované docházce do výcviku

Po absolvování 120 hodin výcviku obdrží účastníci osvědčení, splní-li 90% předepsaných hodin ze sedmi výcvikových setkání (= ze 120 hodin) a naplní zadané úkolů související s průběhem výcviku.

Organizace stanoví podmínky (viz dohoda s účastníkem výcviku) pro možnost náhrady zmeškaných hodin u účastníků, kteří výše uvedená pravidla z vážných důvodů nejsou schopni dodržet.
Pouze držitel osvědčení o absolvované docházce do výcviku může přistoupit k závěrečné evaluaci.

Potvrzení

Pokud účastník nenaplní požadovaný počet hodin a úkolů a nenahradí si je, obdrží od organizace potvrzení o reálné docházce.

Osvědčení o absolvování výcviku ukončeném závěrečnou evaluací

Po absolvování výcviku a naplnění parametrů závěrečné evaluace obdrží účastník osvědčení o absolvování výcviku.

Manažerské dovednosti pro manažery pomáhajících profesí

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.