Manažerská kontrola a podpora - zpětná vazba, proč kontrolovat a co, podpora, soupeření a spolupráce

Kurzem Vás provede Mgr. Alena Jáchimová

lektorka managementu a osobnostního rozvoje, koučka

Základní info

Základním nástrojem ovlivňování a řízení je zpětná vazba. Tedy informace od toho, kdo sleduje nás, naši práci, naše jednání. Informace jak „to“, co děláme, vnímá. Nejde o pozitivní či negativní zprávy, jde o informace, pohled z jiného úhlu. Dostáváme ji denně – od nadřízených, kolegů, podřízených. Dáváme ji denně. Mnohdy jsme tak zahlceni informacemi, že na ně zkrátka nereagujeme nebo reagujeme přecitlivěle.
Jak poskytovat zpětnou vazbu? Co je smyslem kontroly? Proč mnohdy čísla nestačí a lidé nejsou zcela samostatní? Jak a kde podporovat, abych si udržel/a angažované lidi?

PRO

Určeno pro manažery, kteří chtějí být vědomější v tom, jak ovlivňují druhé a kam směřují jejich energii. Pro manažery, kteří chtějí mít jasno v tom, zda jejich aktivity mají vliv na úspěch jejich lidí či jsou neúčinné.

CÍL

Rozvinout dovednosti účastníků v práci se zpětnou vazbou (ovlivňovat vědomě, tj. vnímat dopad svého jednání). Například:
 • Osvěžit si a procvičit pravidla bezkonfliktního a cíleného poskytování zpětné vazby
 • Uvědomit si, že umění přijímat zpětnou vazbu je znakem silných a konkurenceschopných týmů a skupin
 • Rozpoznat hranici výkonnosti jednotlivců, umět dát včasnou a účinnou podporu
 • Naučit se efektivněji a vědoměji pracovat s druhými lidmi, vnímat úspěch či neúspěch svých kroků, posilovat flexibilitu v jednání
 • Zpětná vazba a neurovědy – co je a co není zpětná vazba
 • Pravidla úspěšných manažerů pro poskytování zpětné vazby – inspirace, jak na to (cvičení)
 • Poskytování zpětné vazby nadřízeným
 • Přijímání zpětné vazby a bariéry kolem toho
 • Přijímání zpětné vazby nadřízených
 • Kontrolaproč kontrolovat a co, prohlášení manažera o kontrole
 • Podpora – bez kontroly není podpora: jak manažer může podporovat své lidi a jak pozná, že zvolil účinný nástroj podpory, jak je to s odpovědností za výsledky práce a jak bývá nesnadné nechat si pomoci, přijmout podporu (soupeření a spolupráce v pracovní skupině)
 • Druhy podpory – situace: co a kdy je účinné
 • Případová studie, každodenní trénink, uplatnění principů kontroly a podpory

METODY

Program je připravován jako interaktivní, klade důraz na uvědomění a na trénink („podívejte se a vyzkoušejte si to“). Setkání bude bohaté na ZÁŽITKY (ve cvičeních, v modelových situacích si účastníci uvědomují, jak oni sami reagují, jaké jsou jejich návyky, očekávání, postoje a jak snadno si dokáží osvojit doporučený postup). Součástí je diskuze, sdílení, reflexe, zpětná vazba.
 • Interaktivní přednáška, řízené diskuze s účastníky (sdílení a výměna zkušeností)
 • Skupinová manažerská cvičení (zážitek a uvědomování si, jak věci fungují)
 • Individuální cvičení
 • Modelování a modelové situace (videokamera) a následný rozbor
 • Skupinové práce, diskuze a sdílení (případová situace)

Manažerská kontrola a podpora - zpětná vazba, proč kontrolovat a co, podpora, soupeření a spolupráce

Vybraný termín:

8.6.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a deset ? Součet zapište číslicemi.