Manažer stavebního projektu

kurz

Základní info

   Kurz umožní posluchačům:

    a) obnovit, osvojit, získat a zvládnout vybrané okruhy znalostí z oblasti projektového řízení, legislativy, systému řízení projektů,  managementu  zakázky,manažerských dovedností;

b) připravit se na možnost získání certifikátu manažera projektu podle standardů IPMA, který vystavuje Společnost pro projektové řízení podle svých postupů.

Studium je určeno zejména pro  zaměstnance stavebních firem připravovaných nebo pracujících na pozici  manažera stavebního projektu, který je zodpovědný za projekt zpravidla od přípravy nabídky (event. podpisu smlouvy o dílo) až do předání stavby. Dále pro pracovníky (např. osoby samostatně výdělečně činné), kteří se při  výkonu své činnosti  setkávají s touto problematikou.

Studijní plán zahrnuje 126 výukových hodin.

Kurz je akreditován jako vzdělávací program pro Celoživotní vzdělávání členů ČKAIT.


Manažer stavebního projektu

Vybraný termín:

 Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.