Management a Leadership

kurz

Základní info

Cílem programu je rozvinout individuální schopnosti a dovednosti manažerů, které jsou nezbytné pro efektivní vedení týmů a pro dosahování strategických cílů. Schopnost aplikovat získané dovednosti v každodenní praxi účastníků. Absolvování intenzivního vzdělávacího programu účastníkům umožní:

• Rozvíjet strategické myšlení.

• Určovat priority a efektivně delegovat úkoly.

• Účelně využívat dostupné nástroje vedení.

• Řídit výkonnost pracovníků.

• Motivovat pracovníky k dosahování cílů a k dalšímu rozvoji.

• Účinně komunikovat a řešit obtížné situace z praxe.

Vzdělávací a rozvojový program je určen pro všechny úrovně manažerů manažerům, kteří potřebují rozvinout svoji schopnost efektivně vést a motivovat své podřízené pro dosahování firemních cílů (firemní strategie) vynikajících firemních výsledků.

Obsah:

Management a Leadership I.

• Úvod do managementu.

• Zdroje moci manažera.

• Klíčové kompetence manažera.

• Informace a efektivní komunikace.

• Strategické myšlení a organizování.

• Motivace sebe a ostatních k dosahování cílů.

• Zlaté pravidlo delegování a zpětná vazba.

• Analýza stylu vedení, situační leadership.

• Význam emoční inteligence pro práci manažera

Management a Leadership II.

• Efektivní komunikace a týmová práce.

• Vedení týmů, týmová spolupráce a synergický efekt.

• Kontrola a rozhodování.

• Princip systematického hodnocení.

• Řízení výkonnosti.

• Řešení obtížných situací z praxe manažera.

Výcvikové metody:

• Řízená diskuse.

• Brainstorming.

• Individuální a skupinové práce.

• Testy.

• Případové studie.

• Hraní rolí – video-analýza a zpětná vazba.

Management a Leadership

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.