Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Leadership – vedení lidí a týmů, 1 denní kurz

Základní info

Motto: Vést lidi může být potěšením – pro vedoucího i pro vedené

Cílová skupina:

majitelé firem a manažeři na všech pozicích, personalisti,
vedení úřadů a dalších organizací,
auditoři, poradenské a školicí firmy, pojišťovny.

Cíl:

Dobrý manažer včas rozpoznává nedostatky, které snižují výkonnost lidí, ohrožují pracovní procesy a mohou způsobovat nežádoucí události i závažné finanční ztráty. Umí pojmenovat:

• chybějící schopnosti, znalosti, návyky atd.,

• příčiny snížené pracovní motivace,

• chyby při prevenci rizik, které doprovázejí všechny procesní, produktové a personální změny,

• nedostatky v pracovních podmínkách (pracovních procesech, prostředí, komunikaci, firemní kultuře, BOZP atd.)   

Cílem kurzu je seznámit účastníky s praktickými postupy, jak nedostatky a slabá místa odhalovat a jaké účinné preventivní postupy zvolit.

Obsah:

Prakticky využitelné postupy při:

• ŘÍZENÍ A ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ (leadership),

• PROCESNÍM MANAGEMENTU – s důrazem na užitečné koncepce interních zákazníků a vlastníků procesů,

• ZMĚNOVÉM MANAGEMENTU,

• MANAGEMENTU RIZIK.

Využívání metodických postupů a metod sloužících v každodenní manažerské praxi k rychlému vyhledávání vznikajících problémů a nedostatků.

Hlavní témata:

• včasná identifikace nedostatků v jednání podřízených a určení těch příčin, které jsou odstranitelné (rozvoj schopností, optimalizace pracovních podmínek atd.),

• činnost a výkonnost pracovních týmů – hodnocení a rozvoj individuálních dispozic pro týmovou práci (psychických, osobnostních, komunikačních), komunikace, sestavování týmů, prevence konfliktů atd.,

• motivace pracovníků aktivně se zapojovat do přípravy a implementace změn a do prevence rizik.

Lektor: PhDr. Ing. Jiří Kruliš

Rozsah: 1-denní, od 9:00 do 16:00 hod.

V ceně kurzu je kniha: Kruliš, J.: Jak vítězit nad riziky. Linde Praha, 2011, ISBN 978-80-7201-835-2 v hodnotě 596 Kč – praktická příručka pro podnikatele, manažery, personalisty, auditory, poradce.

Není-li dohodnuto jinak, koná se kurz na adrese: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1.

Důležité pojmy:

diskuse
management
firma
hrozby
identifikace
interakce
kauzalita
klasifikace rizik
kompetence
konflikt
leadership 
management rizik 
manažer
nebezpečí
podnik
prevence 
proces 
projekt
projektový management
projektový tým
příčiny
příležitost 
riziko
role 
řízení projektů
řízení rizik
strategie
team
time management 
vize
změna
změnový management  
argumentace
asistent
asistentka
firemní kultura
kreativita 
organizace
reflexe
sekretář
sekretářka 
asertivita
duševní hygiena 
konsensus 
kritika
lidský faktor
manipulace
motivace
personalistika 
stres
teambuilding
vedení lidí
vedení podřízených 
vyjednávání
zdroj

Leadership – vedení lidí a týmů, 1 denní kurz

Vybraný termín:

10.12.2019  Praha

Cena
4000 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a dvě ? Součet zapište číslicemi.