Krízový manažment a krízová komunikácia

kurz

Základní info

Dvojdenný tréning určený pre majiteľov firiem, manažérov, personálne rezervy, kľúčových pracovníkov útvarov PR a riadenia ľudských zdrojov.

Cieľ tréningu:

Rozšíriť poznatky účastníkov tréningu o príčinách a prejavoch kríz vo firme a zdokonaliť ich zručnosti pre ich úspešné zvládanie.

Obsahová náplň:

Strategický krízový manažment

 • príprava na krízu
 • ako predchádzať krízam
 • štíhla organizácia a jej význam v kríze
 • psychológia v kríze - ľudské faktory, trauma a jej dôsledky
 • komunikácia a realizácia zmien v krízovom stave
 • situačné vedenie ľudí v kríze
 • charakteristiky krízového manažéra a tréning potrebných zručností pre zvládanie krízy

Operatívny krízový manažment

 • rozpoznanie potreby zahájenia krízového riadenia firmy a krízovej komunikácie
 • vyhlásenie krízového manažmentu vo firme
 • prvé opatrenia po ustanovení krízového manažmentu
 • vplyv krízového stavu na vedenie ľudí
 • zriadenie krízového centra a jeho úlohy
 • tvorba a implementácia krízového plánu
 • zostavenie a riadenie tímov počas krízy
 • rýchla reakcia na výpadok výroby
 • reštrukturalizácia služieb
 • rýchle presadzovanie zmien

Krízová komunikácia

 • komunikácia s médiami a verejnosťou
 • komunikácia so zamestnancami firmy v krízovom stave
 • riešenie konfliktov počas krízy
 • úloha útvaru Styk s verejnosťou v čase krízy

Riešenie modelových situácií a nácvik potrebných zručností pre zvládanie krízy vo firme

 • personálne a riadiace opatrenia
 • komunikácia s externou verejnosťou
 • komunikácia so zamestnancami
 • komunikácia s odbormi v kríze


 

 

Krízový manažment a krízová komunikácia

Vybraný termín:

 Bratislava

Cena
10755 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a sedm ? Součet zapište číslicemi.